Gmina Drzycim

   bipePUAP

monitord_ustaw

 
 
 

kujpom

Facebook

Licznik odwiedzin

Odwiedzający

Odwiedzający|Wejścia |Użytkownicy

 • Ostatnie 24h: 213
 • Ostatnie 7 dni: 1 697
 • Ostatnie 30 dni: 8 543
 • Teraz na stronie: 1

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy

Dnia 7 listopada 2014 r. o godz. 14-tej,  w budynku socjalnym na stadionie w Drzycimiu odbędzie się XXXVI – ostatnia sesja VI kadencji Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXV sesji Rady Gminy.
 4.  Przyjęcie porządku obrad.
 5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6.  Składanie interpelacji.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla następujących grup taryfowych „Woda teren Gminy G-1, ścieki Drzycim G-2” zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy „Ścieki Gródek G-3” dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Drzycim.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2021.
 18.  Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015.
 19. Zapytania do sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
 20.  Odpowiedzi na interpelacje.
 21.  Sprawy bieżące Rady Gminy
 22.  Wolne wnioski i zapytania.
 23.  Zamknięcie obrad.

Szkolenia

szkolenia

Dofinansowanie dla przedsiębiorczych

Zapraszamy osoby z pomysłem na biznes do udziału w projekcie pt. “Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades” organizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, w ramach Santander Universidades. Projekt skierowany jest do osób chcących rozwijać swój pomysł biznesowy.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze szkoleń, podczas których będą rozwijać swój model biznesowy, aby w końcu zmierzyć się podczas Konkursu i walczyć o nagrody: dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 40 000 zł lub udział w wizycie studyjnej!

Celem inicjatywy jest popularyzowanie metody tworzenia modeli biznesowych wśród studentów, absolwentów (do roku czasu), doktorantów oraz pracowników naukowych z całej Polski. Model biznesowy stanowi wizualne ujęcie istotnych obszarów działalności firmy. Celem stworzenia kanwy modelu biznesowego jest nowatorski sposób przedstawienia przesłanek stojących za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość dla klienta oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości. Model biznesowy określany jest często jako nowoczesne ujęcie dość schematycznego biznes planu z uwagi na możliwość jego ciągłego udoskonalania.

Nabór zgłoszeń jest otwarty i ma charakter ciągły. Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć aplikację i opisać swój pomysł na innowacyjną działalność gospodarczą, produkt czy usługę. O zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje komisja Technoparku na podstawie złożonej dokumentacji. Poszukiwane są nowatorskie i ciekawe pomysły, jednak istotne jest również ich odzwierciedlenie w realiach rynkowych.

W projekcie weźmie udział 40 osób, które zostaną podzielone na cztery grupy i skorzystają z 35 godzin intensywnych szkoleń mających na celu doskonalenie modelu biznesowego. Szkolenia odbędą się na przestrzeni dwóch miesięcy i rozpoczną się już w listopadzie. Efektem projektu będzie Konkurs, podczas którego Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Santander Universidades, Banku Zachodniego WBK, przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” oraz zaproszeni goście, oceni prace Uczestników i wyłoni 15 najlepszych, które podczas prezentacji będą walczyć o nagrody główne: dofinansowanie na rozpoczęcie działalności lub udział w wizycie studyjnej.

Opcjonalną nagrodą dla osób, które nie zamierzają realizować swojego pomysłu biznesowego będzie 3-miesięczny staż w Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Katowicach.

Więcej informacji na stronie: http://FunduszeNaFirme.pl

 

Konsultacje o funduszach europejskich

Szanowni  Państwo !

Specjaliści Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego w Grudziądzu  przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Podczas konsultacji:

 • ułatwiamy zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości udziału w projektach współfinansowanych ze środków FE oraz pomagamy w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • udzielamy informacji o FE, bądź kwalifikujemy pomysł na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowym z FE,
 • identyfikujemy kluczowe obszary projektu i odnosimy je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z FE (określamy cechy, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt i składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Priorytecie/Działaniu),
 • wspieramy klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz pomagamy przy rozliczaniu projektu (celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu).
Miejsce Działanie Data Godz.
Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno Mobilny Punkt Informacyjny 14.10.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Chełmno Mobilny Punkt Informacyjny 14.10.2014 12:00-14:00
Starostwo PowiatoweGolub-Dobrzyń Mobilny Punkt Informacyjny 16.10.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Brodnica Mobilny Punkt Informacyjny 16.10.2014 12:00-14:00

 

INFORMACJA w sprawie wyłączenia energii elektrycznej

ENEA Operator Sp. z o.o.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA – Rejon Świecie

Gmina Drzycim
w dniach: 2014-09-30,
w godzinach: 08:00 – 14:30
dla wymiany słupa, nastąpi wyłączenie energii
elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji
transformatorowej Gródek 01, obwód 100 (w tym ul.: Kwiatowa, Okrężna, Wdecka, Piaskowa i część
Laskowickiej).

Świecie

ul. Wojska Polskiego 38A

86-105 Świecie

Godziny pracy:

pon. – pt.: 7:00 – 15:00

52 331 40 30

52 331 24 91, 52 562 46 85

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka