Gmina Drzycim

   bipePUAP

monitord_ustaw

 

 

BIBLIOT

kujpom

 

logo-epk

 

logo_pfe

Facebook

Blog Traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

 • Last 24 hours: 438
 • Last 7 days: 2 344
 • Last 30 days: 13 456
 • Online now: 1

Kurenda – szczepienie psów

Urząd Gminy w Drzycimiu podaje harmonogram szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie w 2015 roku:

L.p. Miejscowość Godzina Miejsce szczepień
06.06.2015 r. (sobota)
1 Sierosław 1000-1100 Przy kapliczce w centrum wsi
2 Sierosławek 1110-1130 Koło posesji Sołtysa
3 Rowienica 1140-1210 Koło tablicy ogłoszeń
08.06.2015 r. (poniedziałek)
4 Jastrzębie 1600 – 1700 Przy przystanku autobusowym
5 Krakówek 1710 – 1740 Koło remizy OSP
09.06.2014 r. (wtorek)
6 Spławie 1600 – 1620 Koło przystanku PKS
7 Wery 1630 – 1700 Przy świetlicy
8 Biechówko 1600 – 1700 Przy sklepie
9 Biechowo 1710 – 1740 Przy sklepie
10 Dólsk 1750 – 1840 Przy świetlicy
11 Mały Dólsk 1850 – 1920 Koło posesji sołtysa
12.06.2015 r. (piątek)
12 Gródek 1600 – 1800 Plac przy sklepie GS na ul. Kwiatowej
13 Gródek Osiedle, Leosia, Kaliska 1810 – 1900 Przy świetlicy na ul. Słonecznej
13.06.2015 r. (sobota)
14 Dąbrówka 900-950 Przy kapliczce w centrum wsi
15 Drzycim 1000-1200 Parking przy Poczcie
16 Drzycim Osiedle 1250-1345 Na bocznicy PKP
17 Gacki 1430 – 1500 Przy Sklepie
18 Lubocheń 1515-1600 Koło bloków

KURENDA

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy ponownie przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim. Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny do 250 zł. Niedopuszczalne jest również puszczanie luzem psa w lesie, w tym przypadku właściciel narażony jest na grzywnę nawet do 5 tys. zł. Psy wypuszczane bez opieki mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Niezależnie, czy są to duże rasowe psy, czy tylko niewielkie mieszańce, mogą wyrządzić krzywdę lub swym zachowaniem przyczynić się do powstania szkody (np. wtargnąć na szosę i spowodować wypadek samochodowy).

Jednocześnie utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych. Chyba wszystkim Nam zależy na zachowaniu estetyki otoczenia. Przypominam, iż właściciele zwierząt domowych, jak też gospodarskich niestosujący się do powyższego, narażeni są na mandat, który może wynieść od 20 do nawet 500 zł.

UWAGA MAMMOBUS!

WÓJT GMINY DRZYCIM

ORAZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY

zapraszają panie na BEZPŁATNE badania w CYTOMAMMOBUSIE,

które odbywać się będą przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu w dniu:

 18 czerwca 2015r. (czwartek) w godz. od 900  do 1630

Badaniami MAMMOGRAFICZNYMI objęte będą kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych takich badań w ostatnich 24 miesiącach

Badaniami CYTOLOGICZNYMI objęte będą kobiety między 25 a 59 rokiem życia, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

 Rejestracja odbywać się będzie na bieżąco w Cytomammobusie.  

Badania są nieodpłatne, wymagany jest jedynie dowód osobisty, mogą z nich korzystać wszystkie ubezpieczone panie wg. kryteriów.

Informacja o zwołaniu VI sesji Rady Gminy

 28 maja 2015 r. o godz. 13-tej w sali konferencyjnej budynku socjalnego na terenie stadionu w Drzycimiu

odbędzie się VI sesja Rady Gminy

Porządek obrad VI sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu V sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Składanie interpelacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drzycim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej oraz 1 godzinę udziału  w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drzycim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu za 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2014 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową.
 14. Przedłożenie Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej opracowanej na rok 2014.
 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Sprawy bieżące Rady Gminy.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad.

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ (Izby Rolnicze)

OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

Lista kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 95 obejmującym obszar gminy Drzycim

  

Lp. Nazwisko i imię: Wiek: Wykształcenie: Zawód: Miejsce zamieszkania:
1 Chylewski Jarosław Włodzimierz 40 Zawodowe Rolnik Drzycim
2 Tankiewicz Stanisław 56 Zawodowe Rolnik Gacki

Wybory odbędą się w dniu 31.05.2015 roku w godzinach 8 00 – 18 00 w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10 w sali nr 1.

 

Przewodnicząca OKW

/-/ Natalia Partyka

 

Badanie rynku – ankieta

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu zarejestrowanych jest blisko 1100 osób , które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Dlaczego młodzi ludzie nie mogą znaleźć posady? Jedna z odpowiedzi na to pytanie brzmi: Bo nie posiadają umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. 

W powiecie świeckim od lat najwięcej osób na poziomie zawodowym kształci się w  zawodach: sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii. Jak wynika z ostatniego rankingu zawodów nadwyżkowych w naszym powiecie, na koniec 2013 roku wśród zarejestrowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dominowali: sprzedawcy (26 osób), fryzjerzy (15 osób), kucharze małej gastronomii ( 13 osób). W tej sytuacji zasadne wydaje się pytanie dlaczego  wciąż wybierane są  zawody, które tak źle rokują na przyszłość? Co sprawia, że nie stawia się na umiejętności cenione – w dosłownym tego słowa znaczeniu – przez rynek pracy?

W ocenie Karoliny Kasicy pełniącej obowiązki dyrektora PUP w Świeciu sytuację udałoby się poprawić  rozwijając poradnictwo zawodowe na wczesnych etapach kształcenia. Nawet już na etapie szkoły podstawowej, a najpóźniej w gimnazjach. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu, jeśli nie większość 13-16-latków nie wie co chciałaby robić w życiu zawodowym, dlatego byłoby dobrze gdyby młodzi ludzie mogli liczyć na wsparcie w tym zakresie choćby poprzez określenie predyspozycji i zainteresowań – podkreśla. – Konieczne jest też wyposażenie młodzieży w wiedzę o zawodach, drogach ich zdobycia i perspektywach na zatrudnienie. Wyobrażenia bywają odległe od rzeczywistości. Niektóre profesje, uważane za atrakcyjne np. fryzjer  dają małe szanse na zatrudnienie. Z kolei nie ma chętnych do nauki np. w zawodzie szwaczki lub tapicera, a na te zawody jest zapotrzebowanie.  Nie wspominając już o całej branży budowlanej.

W ocenie starosty świeckiego Franciszka Koszowskiego brakuje rzeczowych danych pozwalających ustalić, na jakie zawody będzie największe zapotrzebowanie za kilka lat. Odpowiedzi na to pytanie powinna dostarczyć ankieta, skierowana do przedsiębiorców.  Wykonywana jest ona na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Jej wyniki mają być wskazówką, z której skorzystają szkoły zawodowe. By wnuki były miarodajne w sondażu powinna wziąć udział, jak największa liczba pracodawców.

Zapraszamy pracodawców do współpracy i wypełnienia ankiet, które zostaną dostarczone do firm. Inną możliwością wzięcia udziału w badaniu jest wypełnienie krótkiego formularza dostępnego online. Oto link do ankiety.

Dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby raportu zamówionego przez PUP w Świeciu.

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

18 kamien_11_d obraz034_m szlak_01_d szlak_02_d zalew_03_d