Gmina Drzycim

Pożyczki z pomocą de minimis!

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. oferuje niskooprocentowane pożyczki inwestycyjne na rozwój firmy – oprocentowanie tylko 1%.

Dla kogo?
Firmy z branży ICT zajmujące się m.in. wytwarzaniem i wdrażaniem zaawansowanego oprogramowania, przetwarzaniem informacji, świadczeniem usług ICT w tym w technologii cloud computing, dostarczaniem produktów multimedialnych.
Firmy z branży urządzeń transportowych i automatyki przemysłowej zajmujące się m.in. produkcją urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz z produkcją części i podzespołów, produkcją automatyki przemysłowej oraz firm kooperujących z ww. producentami, jeśli wykażą istnienie współpracy z producentami wyrobów finalnych – tzw. przynależność do łańcucha technologicznego produkcji.

Wnioskodawca musi spełniać kryteria MŚP oraz prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Ile?
Do 700 tysięcy złotych
Na jak długo?
Maksymalnie 84 miesiące. Karencja do 6 miesięcy.
Na co?
Wydatki inwestycyjne np. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przebudowa, adaptacja lub modernizacja środków trwałych, zakup wyposażenia, budowa lub dostosowanie zakładu.
Jaki koszt?
Oprocentowanie preferencyjne 1% w skali roku, stałe (z pomocą de minimis). Brak prowizji.
Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń:
Biuro Pożyczek Toruń – 56 699 54 55, 506 365 022
Biuro Terenowe Bydgoszcz – 52 349 30 17
Biuro Terenowe Włocławek – 54 231 55 79
Biuro Terenowe Grudziądz – 56 461 20 72
Wzór wniosku oraz wymaganych dokumentów na stronie:

http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/oferta/pozyczki/inwestycyjne/

Informujemy, że w naszej ofercie znajdują się również pożyczki inwestycyjne dla MŚP z pozostałych branż oprocentowane od 2,76% do 4,95% w skali roku oraz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oprocentowane 0,5% w skali roku. Więcej informacji www.kpfp.org.pl

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 11.03.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Dworcowa 20 w Drzycimiu w godzinach od 08:00 do 11:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie 52 331-70-09
Koszt badania komputerowego ostrości wzroku – 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10 zł(DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 11.03.2015r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

Dzień otwarty

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu zaprasza

w sobotę 7 marca 2015 r. w godz. 7.00 – 15.00
do tutejszego Urzędu przy ul. 10 Lutego 16

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu informuje, że sobota 7 marca 2015 roku będzieDniem otwartym” w tut. Urzędzie. Pragniemy w tym dniu przybliżyć wszystkim mieszkańcom powiatu specyfikę pracy urzędu oraz pokazać, że urząd jest przyjazny podatnikom i otwarty na ich potrzeby. Ponadto ideą przyświecającą organizacji „Dnia otwartego” jest umożliwienie mieszkańcom Powiatu Świeckiego załatwienia indywidualnych, często bardzo skomplikowanych spraw podatkowych, w tym wypełnienia i złożenia zeznań PIT (również drogą elektroniczną z wykorzystaniem specjalnie do tego celu utworzonego stanowiska). W trakcie wspomnianego dnia klienci „skarbówki” będą mieli możliwość spotkania się z pracownikami Urzędu i porozmawiania z nimi na nurtujące ich tematy podatkowe dotyczące m.in. składanych zeznań podatkowych, opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą. Ponadto podatnicy będą mogli uzyskać informacje jak postępować w indywidualnych sprawach związanych z podatkami, a dotyczącymi spadków i darowizn, nabycia rzeczy ruchomych i nieruchomości czy też zakupu pojazdów w kraju i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych szybkim i sprawnym rozliczeniem się z uzyskanych w 2014 r. dochodów gorąco zachęcamy do odwiedzenia tut. Urzędu, a także korzystania z możliwości elektronicznego przesyłania zeznań podatkowych poprzez stronę internetową: www.e-deklaracje.gov.pl.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Roman Lewandowski

List Prezesa KRUS

Szanowni Rolnicy,
dziękuję Państwu za aktywny udział w działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych.

Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu wiele zagrożeń wypadkowych zostało zlikwidowanych, a poziom bezpieczeństwa pracy rolniczej uległ znaczącej poprawie, O czym świadczy obniżenie wskaźnika wypadkowości z 24,6, w początkach działalności Kasy w 1993 roku, do 10,8 w 2014 roku.

W ostatnich latach działania prewencyjne Kasy są w dużej części ukierunkowane na przeciwdziałanie najliczniej występującym wypadkom przy pracy rolniczej. Spośród nich niemal połowa jest skutkiem upadków osób, kolejne 25 proc. wypadków ma związek z pochwyceniem i uderzeniem przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz z uderzeniem, przygnieceniem, pogryzieniem przez zwierzęta.

Mając na uwadze główne ryzyka wypadków, Kasa przypomina o nich pod znaczącymi hasłami:

Upadek to nie przypadek, które przypomina Państwu, że dbałość o stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ład i porządek w obejściu, stosowanie właściwej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, skutecznie ograniczają ryzyko upadków osób podczas pracy w rolnictwie;

Nie daj się wkręcić mające na uwadze zapobieganie groźnym w skutkach pochwyceniom i uderzeniom przez ruchome części maszyn i urządzeń, poprzez dbanie O ich właściwy stan, o kompletność osłon i zabezpieczeń ruchomych części, przestrzeganie zaleceń producentów zawartych w instrukcjach obsługi, takich jak np. konieczność wyłączenia napędu przed rozpoczęciem napraw i regulacji;

Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz – to nowe hasło, związane z problemem wypadków podczas obsługi zwierząt. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze zależy od warunków jego bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej przestrzeni do życia oraz pożywienia i wody, traktowanie ich przyjaźnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia, uderzenia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich obsługi zapobiega zakażeniom chorobami odzwierzęcymi.

Bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwach rolnych w dużej mierze zależy od świadomości i postawy ich właścicieli i użytkowników. Zapraszam Państwa do udziału w kolejnych szkoleniach, konkursach, pokazach i innych działaniach organizowanych przez oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.
Bieżące informacje o takich inicjatywach Kasa zapowiada w internetowym Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych, pod adresem : www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl.

Konkurs ofert 1/2015

Ogłoszono otwarty konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku. Szczegóły na stronie bip.drzycim.pl

 

Continue reading

TERMINARZ zebrań wiejskich poświęconych wyborom sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Drzycim

 

Data Dzień Godzina Miejscowość Miejsce zebrania
11.02.2015 ŚRODA 17.00 Jastrzębie Świetlica
13.02.2015 PIĄTEK 18.00 Dólsk Świetlica
16.02.2015 PONIEDZIAŁEK 19.00 Krakówek Świetlica
19.02.2015 CZWARTEK 19.00 Dąbrówka Świetlica
23.02.2015 PONIEDZIAŁEK 18.00 Biechówko Świetlica
24.02.2015 WTOREK 17.00 Gródek Gimnazjum
25.02.2015 ŚRODA 18.00 Mały Dólsk W domu P. Michaczyka
26.02.2015 CZWARTEK 19.00 Drzycim Świetlica Gminna
03.03.2015 WTOREK 18.00 Gacki Świetlica

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

podgrzybek wda_krzywe_kolo zalew_02_d wda_grodek1 zalew kamien_05_d