Gmina Drzycim

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe.

logo_krus_71W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.
Kasa przestrzega przed takimi oszustami! O przestępczych próbach wyłudzenia od Państwa danych z dowodu osobistego, czy domagania się podpisania rzekomo urzędowego druku prosimy niezwłocznie powiadamiać policję lub najbliższą jednostkę KRUS.
Kasa apeluje zwłaszcza do osób starszych o dużą ostrożność w osobistych kontaktach z nieznajomymi osobami. Apeluje o niepodpisywanie wręczanych przez prywatne osoby druków, oświadczeń i nieudostępnianie im swoich danych osobowych lub urzędowej korespondencji z KRUS.
Dotkliwą konsekwencją może być spłata zaciąganych przez oszustów w imieniu osób, od których wyłudzili ich dane, ogromnych kredytów, pożyczek itp. zobowiązań finansowych.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

KDR_Tu honorujemy Kartę Dużej RodzinyFirmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

 

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

 

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

 

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

 

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

 

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

ULOTKA DO POBRANIA TUTAJ

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

przetargZakład Gospodarki Komunalnej, ul. Dworcowa 18,
86-140 Drzycim NIP: 559-190-13-05, Regon: 340004925
ogłasza I przetarg na sprzedaż mienia w dwóch częściach:

I . Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C-360 rok produkcji 1980, cena minimalna 8000 zł brutto;

II. Sprzedaż przyczepy skrzyniowej D-47B  rok produkcji 1980 cena minimalna  3000 zł brutto.

1.    Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem przetarg „Ciągnik” lub przetarg „Przyczepa” należy składać w terminie do dnia 9 grudnia 2015 r. do godziny 1000 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Dworcowa 18, 86- 140 Drzycim lub emailem na adres: zgk@drzycim.pl.

2.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 grudnia 2015 r. o godzinie 1000 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul. Dworcowa 18, 86- 140 Drzycim.

3.    Pisemne ofert powinny zawierać:
Pełną nazwę (dane osobowe) oferenta wraz z adresem i numerem telefonu; datę sporządzenia oferty, proponowaną cenę brutto (nie niższą niż cena minimalna); oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym.

4.    Przetarg jest ważny jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta z ceną wyższą lub równą podanej cenie minimalnej.

5.    W przypadku dwóch równorzędnych ofert przeprowadzona zostanie licytacja.

6.    Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7.    Pełnomocnicy muszą legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

8.    Oględziny sprzętu i wglądu w „operat z wyceny szacunkowej” można dokonać w dni robocze od 700 do 1500 na ul. Młyńskiej 18a w Drzycimiu po ustaleniu telefonicznym pod nr telefonu 52-3317057.

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU POD NAZWĄ „DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DRZYCIM

Wojewódzki fundusz ochrony środowiskaW okresie od 29.05.2015 r. do 30.09.2015 r. w Gminie Drzycim firma ECO – POL Sp. z o .o., z siedzibą przy ul. Dworcowej 9 w miejscowości Pruszcz, wykonała prace polegające na:

– demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu płyt eternitowych zawierających azbest w ilości 72,098 Mg,

– transporcie i unieszkodliwieniu płyt eternitowych zawierających azbest w ilości 89,567 Mg.

Na powyższe zadanie Gmina Drzycim otrzymała dofinansowanie w wysokości 37 726,17 zł. pochodzące w 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 50 % z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM”

PzK_okladka
Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli najciekawsze niskonakładowe rozwiązania obniżające zużycie energii, działania zwiększające efektywność energetyczną lub wprowadzili nowy ekologiczny produkt lub usługi w swojej działalności (o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko, bądź zmniejszający zużycie energii).
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/konkurs
Zapraszamy również do korzystania z konsultacji z zakresu efektywności energetycznej dedykowanych przedsiębiorcom. Dane teleadresowe naszych punktów konsultacyjnych dostępne są stronie projektu: http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/
Projekt „Przedsiębiorca z klimatem” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

logo FDPA 2015_dwuliniowelogo_kolor_dofinansowano

„PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM” – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna

logo_kolor_dofinansowano przedsiebiorca-z-klimatem-logo-poziome logo FDPA 2015_dwuliniowe

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekt „Przedsiębiorca z klimatem” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Celem projektu jest podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne.
W ramach projektu prowadzimy działania edukacyjno-informacyjne dla przedsiębiorców służące ograniczeniu zużycia energii w MSP a więc i obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.
Adresatami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski.
Oferujemy przedsiębiorcom:

  • spotkania informacyjne, podczas których doradcy poinformują m. in. o proekologicznych rozwiązaniach możliwych do zastosowania w MŚP, kontrolowaniu zużycia energii, ekonomicznych aspektach wprowadzenia rozwiązań efektywnych energetycznie, świadomym zachowaniu konsumentów oraz źródłach finansowania działań z zakresu efektywności energetycznej i dobrych praktyk, zastosowanych w przedsiębiorstwach,
  • konsultacje nt. niskonakładowych sposobów obniżenia zużycia energii w firmie,
  • udział w konferencjach regionalnych „Przedsiębiorca z klimatem”, podczas których promowane będą metody zmniejszania oddziaływania na środowisko i zmiany klimatyczne w sektorze MSP, dobre praktyki zastosowane w firmach z zakresu efektywności energetycznej,
  • newslettery z zakresu efektywności energetycznej, poradnik dla przedsiębiorców.

Zapraszamy również do udziału w konkursie „Przedsiębiorca z klimatem”.
Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 31 stycznia 2016 r. do godziny 16.00 przesłać lub dostarczyć na adres pocztowy wypełniony przez przedsiębiorcę formularz zgłoszeniowy, gdzie zostaną opisane działania zwiększające efektywność energetyczną, niskonakładowe sposoby oszczędzania energii, lub wdrożenie w firmie nowego ekologicznego, produktu lub usługi (o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko, bądź ograniczającym zużycie energii) oraz poczynione przez przedsiębiorstwo kroki w obszarze podnoszenia świadomości na temat efektywności energetycznej wśród pracowników (np. szkolenia, zalecenia, polityki wewnętrzne). Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Więcej o projekcie i konkursie na stronie projektu www.przedsiebiorcazklimatem.pl

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
Tel. 22 864 03 90
fdpa@fdpa.org.pl www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Skorzystaj z usług publicznych

 

obywatel.gov.pl

Zachęcamy do korzystania ze strony WWW.OBYWATEL.GOV.PL oraz infolinii 222 500 115. Zarówno strona, jak i infolinia służą temu, żeby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie.

 

 

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdziecie Państwo opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) . Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

 

System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie załatwić swoją sprawę.

bip

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

16 kamien_01_d kamien_04_d kozlak szlak_05_d wda_grodek2