Gmina Drzycim

TARGI AGRO-TECH W MINIKOWIE

ODR - Minikowo

Ogłoszenie

 Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie-Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu zaprasza na wyjazd do Minikowa na targi AGRO-TECH, które odbędą się w dniu 5 lipca 2015 r. o godzinie 810. Koszt wyjazdu wraz z ubezpieczeniem wynosi będzie 10 złotych. Zbiórka przy Banku Spółdzielczym w Drzycimiu. Proszę się kontaktować z pracownikiem ODR Minikowa lub telefonicznie do Urzędu Gminy w Drzycimiu 52 3317079 we.33, tel. kom. 506392722 oraz w piątek powiatowym biurze w Świeciu pod nr 523310011. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie.

 Barbara Szomszor

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU – Drzycim

W dniach: 2015-06-26,

w godzinach: 26 cze 08:00 – 26 cze 14:00 dla prac na linii średniego napięcia nastąpi wyłączenie energii elektrycznej w miejscowościach Bedlenki i Dólsk. Dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych: Dólsk 01, 02, 03 oraz Bedlenki 01 i 02.

Dzień Dziecka w Jastrzębiu

W dniu 30 czerwca 2015 roku w miejscowości Jastrzębie odbył się Dzień Dziecka. Organizatorem była OSP Jastrzębie przy współpracy z Urzędem Gminy w Drzycimiu, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W przygotowaniach pomagali również: Sołectwo Jastrzębie jak również sami mieszkańcy.

Na dzieci czekały liczne atrakcje: Clown, malowanie twarzy, jazda konna, konkurencje sportowe oraz paczki z łakociami. Ponadto mogły zjeść przygotowane przez Panie z Sołectwa drożdżówki i muffinki, wkładem Strażaków była ugotowana przez nich grochówka oraz pokazy umiejętności strażackich.

Dzieci z chęcią brały udział we wszystkich przygotowanych konkurencjach, a z ich twarzy nie znikał uśmiech :-)

DSC_0171  DSC_0187 DSC_0192 DSC_0208 DSC_0213 DSC_0245 DSC_0247 DSC_0314 DSC_0278DSC_0313

DSC_0266 DSC_0177DSC_0253   DSC_0364 DSC_0403

P1080429

Samorząd Województwa zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności stowarzyszenia i fundacje do zgłaszania swoich opinii i wniosków dotyczących wyglądu i funkcjonowania nowej strony internetowej:

http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/

Celem konsultacji jest poznanie oczekiwań użytkowników strony, w której publikowane treści będą czytelne i dostępne dla każdego bez względu na ograniczenia i dysfunkcje, spełniające międzynarodowe standardy dostępności WCAG 2.0.
By wziąć udział w konsultacjach wystarczy pobrać formularz (w załączniku) oraz przesłać swoje uwagi pocztą elektroniczną na adres:

niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

Wypełniony formularz można także przesłać pocztą zwykłą lub przynieść pod niżej podany adres:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

Termin składania uwag upływa 15 lipca 2015 r.

Przyjmowane będą także spostrzeżenia przesłane w innej formie, niż na formularzu.
Wyniki konsultacji zamieścimy do 15 sierpnia 2015 r. na poniższej stronie.

http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/7/programy-i-publikacje

Strona powstała dzięki środkom Samorządu Województwa.

FORMULARZ DO POBRANIA

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Konsultacje społeczne Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. przyjął pierwszą wersję Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.

Strategia ORSG Powiatu Świeckiego powstała z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu powiatu świeckiego.

Strategia ma stać się skutecznym narzędziem w procesie rozwoju Powiatu Świeckiego. Dzięki powiązaniu wskazanych w niej celów z planowanymi do realizacji działaniami, zapewniona zostanie ich kompleksowość oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Strategia oprócz wskazania kierunków rozwoju, stanowić ma podstawowy instrument służący pozyskaniu funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Od dnia 16 czerwca do 03 lipca br. można zgłaszać uwagi lub propozycje zmian do Projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego.

Strategia ORSG Powiatu Świeckiego, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne do pobrania poniżej, a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Gen. Józefa Hallera 9, w Wydziale Organizacyjnym , pokój nr 303, w godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Wypełnione formularze uwag należy przekazać:

– drogą elektroniczną na adres: bozena.gz@csw.pl lub joanna.r@csw.pl

– drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie (liczy się data wpływu),

– bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, adres j.w. w Wydziale Organizacyjnym, pokój 303, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Odnośnik 1/5: Formularz uwag do strategii(2).docx (22 kB)
Odnośnik 2/5: Lista podstawowa projektów EFRR(2).pdf (1,17 MB)
Odnośnik 3/5: Lista podstawowa projektów EFS(2).pdf (1,84 MB)
Odnośnik 4/5: Strategia ORSG Powiat Świecki 15 06 2015(1).pdf (2,75 MB)
Odnośnik 5/5: Załączniki do Strategii ORSG Powiatu Świeckiego 15.06.2015(1).pdf (1,21 MB)

Pobierz wszystkie: 2015-06-16_1047.zip (7,01 MB)

KONKURS GRANTOWY – „Inkubator Przedsiębiorczości”

WBK ogłosił konkurs grantowy na realizację inicjatyw społecznych. Nabór wniosków do 26 lipca 2015 r.
Szczegóły i aplikacja do składania wniosków dostępne są na stronie:
http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html

informacja pozyskana z:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Gospodarczego Ziemi Świeckiej
„Inkubator Przedsiębiorczości”
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b
tel/fax 52 33-12-868, kom. 783-768-268
www.inkubator.com.pl

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU – Rejon Świecie

Gmina Drzycim
w dniach: 2015-06-15,
w godzinach: 15 cze 08:00 – 15 cze 10:30
w miejscowości Gacki nastąpi wyłączenie energii
elektrycznej dla wymiany transformatora Gacki 01.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ENEA Operator sp. z o.o., www.operator.enea.pl

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

16 dwor_od_skarpy kamien_04_d szlak_06_d wda_grodek1 wda_krzywe_ko_o