Gmina Drzycim

Spotkanie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej z terenu powiatu świeckiego

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie dotyczące budowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” w obszarze obejmującym rozwiązywanie problemów związanych z wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08 października 2015r. o godz. 10:00 (czwartek) w pomieszczeniu konferencyjno-biurowym (parter) LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, ul. Chmielniki 2b.

W ramach priorytetowej osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego możliwe będzie finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem poprzez Lokalna Grupę Działania w zakresie instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Prosimy o aktywny udział w spotkaniu z uwagi na potrzebę wspólnej analizy i  wypracowania założeń w/w zakresie, które będziemy mogli wpisać do Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Ludwika Karczewska

Lokalna Grupa Działania

“Gminy Powiatu Świeckiego”

  1. Chmielniki 2b

86-100 Świecie

tel. 52 33 01 832

691 989 340

Przebudowa drogi do Równienicy

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej do miejscowości Rówienica. Planowany koniec przebudowy drobi to koniec października. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć przed i w trakcie modernizacji.

Droga Rówienica

Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.

Rekultywacja – konferencja 2015

Trudności w odprawach granicznych pojazdów w Dorohusku

Od 1 października, w związku z planowanymi pracami remontowymi drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, wystąpią trudności w odprawach granicznych pojazdów ciężarowych i osobowych.

Centrum Operacyjno-Analityczne
Biura Analiz i Reagowania
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

ENEA Operator PLANOWANE WYŁĄCZENIA – Rejon Świecie

Gmina Drzycim

w dniach: 2015-10-03,

w godzinach: 3 paź 08:00 – 3 paź 13:00

dla wymiany transformatora, nastąpi wyłączenie energii

elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji

transformatorowej Drzycim 04 (w tym ulice: Broniewskiego,

Dolna, Dworcowa, Kwiatowa oraz piekarnia, sklep, szkoła

i ośrodek zdrowia) oraz Drzycim 10 .

Rosja, Niemcy-nowe możliwości i perspektywy eksportowe

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji „ Rosja, Niemcy-nowe możliwości i perspektywy eksportowe”.
Konferencja będzie miała miejsce dnia 29 września 2015 r., w godz. 9.00-15.50 w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3.
Organizatorem imprezy jest Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową AHK Polska
Dedykowana jest ona przedsiębiorcom z różnych branż, zarówno tym już prowadzącym działalność eksportową, jak i tym planującym jej podjęcie oraz instytucjom otoczenia biznesu.
Tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje istotne zagadnienia związane z eksportem do Rosji i Niemiec (program konferencji w załączeniu).
Prelekcje przeprowadzą zaproszeni specjaliści z Polski, Rosji i Niemiec.
Każdemu z uczestników przekażemy egzemplarz poradnika ” Co przyszły eksporter sprawdzić i wiedzieć powinien…”, przygotowanego przez Kujawsko Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz Ministerstwo Gospodarki.
Ze względu na uwarunkowania organizacyjne prosimy o jak najszybsze zgłoszenie udziału poprzez formularz rejestracyjny, do którego można wejść klikając tutaj
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 56 62 18 492; lub 56 62 18 443 lub adresami e-mailowym b.kotkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl lub t.tyszkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl

Pliki do pobrania:

  1. Program spotkania
  2. Zaproszenie

 

UWAGA MAMMOBUS!

Grupa LUXMED

zapraszaja panie na BEZPŁATNE badania w MAMMOBUSIE,

które odbywać się będą przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu w dniu:

23 września 2015r. (środa) w godz. od 10.00 do 17.00

 

Badaniami MAMMOGRAFICZNYMI objęte będą kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia,  

                      które nie miały wykonywanych takich badań w ostatnich 24 miesiącach

 

Rejestracja odbywać się będzie na bieżąco w Mammobusie

Badania są nieodpłatne, wymagany jest jedynie dowód osobisty, mogą z nich korzystać wszystkie ubezpieczone panie wg. kryteriów.

Pliki do pobrania:

  1. Informacja prasowa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem XV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu “Sposób na Sukces”

Konkurs Sposób na Sukces narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Ponadto konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub też – jak ma to miejsce w przypadku inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych – integrują mieszkańców małych miejscowości.

Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie. Organizacja konkursu opiera się na współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj.: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo oraz Stowarzyszeniem Sposób na Sukces z siedzibą w Brwinowie. Radę Programową tworzą przedstawiciele: Telewizji Polskiej S.A. Programu 1– Redakcji Audycji Rolnych, Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, Towarzystwa Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Dwutygodnika Farmer i portalu www.farmer.pl, Portalu Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Miesięcznika Nowe Życie Gospodarcze oraz Dwutygodnika Agro Serwis.

Patronat nad konkursem od początku jego uruchomienia sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronat medialny – Telewizja Polska S. A. – Redakcja Audycji Rolnych oraz redakcje: Agro Serwis, Nowe Życie Gospodarcze, Bank i Rolnictwo, Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika oraz magazyn Farmer.
Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe – wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. W XV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r.

Obecnie trwa pierwszy etap oceny zgłoszonych przedsięwzięć, o wynikach którego poinformujemy już wkrótce.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

Do pobrania:

Regulamin

Plakat

KOMUNIKAT Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu

Informuje, że od dnia 1 października 2015 r.
ulegną zmianie godziny pracy tutejszego Urzędu Skarbowego.

Od dnia 1 października 2015 r. Urząd Skarbowy w Świeciu będzie czynny w godzinach:

PONIEDZIAŁEK od 7:30 do 18:00

WTOREK od 7:30 do 15:30

ŚRODA od 7:30 do 15:30

CZWARTEK od 7:30 do 15:30

PIĄTEK od 7:30 do 15:30

Punkt kasowy banku będzie czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Świeciu

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

kamien_07_d kania kozlak podgrzybek szlak_01_d wda_grodek