Gmina Drzycim

 

DOZYNKI PLAKAT

 

   bipePUAP

monitord_ustaw

 

 

BIBLIOT

kujpom

 

logo-epk

 

logo_pfe

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

 • Ostatnie 24h: 296
 • Ostatnie 7 dni: 4 055
 • Ostatnie 30 dni: 20 072
 • Użytkowników online: 3

Czas Pracy Urzędu Gminy w Drzycimiu

Informujemy, że od dnia 18 sierpnia 2015 r. przestaje obowiązywać skrócony czas pracy. Urząd czynny będzie od 7.00 do 15.00.

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy informuje mieszkańców gminy Drzycim o przystąpieniu do wykonania opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i  oceny polityki leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20%  powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i  obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km. Prace terenowe w  każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i  wrześniu.

PROW 2014-2020 Wsparcie dla młodych rolników

Biuro Powiatowe Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej i Biuro Powiatowe ARiMR w Świeciu organizują szkolenie na temat zasad przyznania pomocy w ramach działania “Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Szkolenie odbędzie się 18 sierpnia 2015r o godz. 10ºº w sali 314 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu Zgodnie z Komunikatem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dn. 20 lipca 2015 r, stosowne wnioski na uzyskanie pomocy z tego działania można będzie składać od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia 2 września 2015 r.

Pomoc ta wynosi 100 tysięcy złotych na 1 gospodarstwo.

Stefan Tomkowicz

BP KPIR w Świeciu

Tel. 668 401 264

V Kongres Kociewski – FESTIWAL SMAKU W GRUCZNIE

W związku z V Kongresem Kociewskim, w ramach X Festiwalu Smaku w Grucznie JURY pod przewodnictwem Pana Franciszka Koszowskiego Starosty Świeckiego wyłoni produkt, któremu nada specjalne wyróżnienie w kategorii “Smak Kociewia”.

 

Konkurs odbędzie się  17 sierpnia (poniedziałek) o godz. 16:00.

 

Produkty należy dostarczyć do Starego Młyna w Grucznie w dniu konkursu do godz. 12:00.

 

Podsumowanie konkursu odbędzie się 22 sierpnia o godz. 17:00 (sobota).

 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać: przetwory mięsne i wędliny, przetwory warzywne i owocowe, przetwory piekarskie i cukiernicze, przetwory z ryb, przetwory z mleka, potrawy, inne produkty spożywcze, które kojarzą się z Kociewiem.

 

Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszone są o kontakt z Panią Katarzyną Bączyńską pracownikiem Starostwa Powiatowego w Świeciu tel.52 56 83 165, e-mail promocja@csw.pl.

 

Konkurs ma na celu promocję naszego regionu poprzez tradycje kociewskie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

więcej informacji na stronie www.csw.pl

Dołącz do sieci Ośrodków „Działaj Lokalnie”

Warszawa, 29 lipca 2015 r.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Program „Działaj Lokalnie”

 

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie? Zgłoś się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy nowych kandydatów na Ośrodki Działaj Lokalnie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski do 10 września.

dlok

Do konkursu na Ośrodki Działaj Lokalnie mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL.

Od zainteresowanych organizacji oczekujemy między innymi umiejętności pozyskiwania środków finansowych oraz doświadczenia w realizacji projektów społecznych. Ważne jest również, aby misja organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie”, dlatego też szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego – zachęca koordynatorka Programu Iwona Olkowicz. DL_liczby

Zasady rekrutacji

 

We wrześniu br. spośród nadesłanych zgłoszeń około 10 organizacji (kandydatów na ODL), przejdzie do drugiego etapu rekrutacji. Będzie to spotkanie z zespołem powołanym przez PAFW i ARFP służącemu poznaniu bliżej potencjału organizacji i planu uruchomienia konkursu. W drugim etapie ostatecznie wybranych zostanie 3-5 organizacji, które w listopadzie 2015 przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych programów grantowych w ramach „Działaj Lokalnie”. Począwszy od 2016 roku nowe ODL będą corocznie realizowały lokalne konkursy grantowe wspólnie z obecnymi członkami Sieci ODL. Ponadto w lipcu PAFW i ARFP uruchomią pilotażowo nabór na tzw. Afiliowane ODL.

Czym są ODL-e?

Ośrodki Działaj Lokalnie (60 w całej Polsce) to wyłaniane w otwartych konkursach stowarzyszenia oraz fundacje organizujące konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych. Jednocześnie pozyskują dodatkowe fundusze na dotacje lokalne, przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. Wśród osób będących w składzie komisji grantowych są niezależne autorytety i darczyńcy. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest dobro wspólne oparte na lokalnej aktywności oraz angażowaniu do projektów różnych środowisk i partnerów. Jak mówi Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju filantropii w Polsce: 15 lat temu wyszliśmy z założenia, że „z bliska widać lepiej” i powierzyliśmy przeprowadzenie małych konkursów grantowych lokalnym organizacjom, które znają najlepiej potrzeby i zasoby swoich społeczności. Wiedzą, jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć, z kim współpracować.

O „Działaj Lokalnie”Działaj_Lokalnie_miejscowosci_ODLDziałaj lokalnie” to niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w małych miastach i wsiach. W działania włączają się obywatele, wspierają je samorządy lokalne, przedsiębiorcy. Zmienia się życie całych społeczności. Poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do  budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tysięcy osób. DL_15lat_2

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Więcej informacji oraz lista ODL na www.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/DzialajLokalnie

***

Kontakt:

Katarzyna Kunert

k.kunert@filantropia.org.pl

tel: 22 622 01 22 wew. 22

Informacja w związku z prognozowanymi upałami oraz burzami

Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (3-9.08) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (powyżej 30°C, lokalnie do 37°C-39″C). Od dzisiaj (4.08) od godzin wieczornych można spodziewać się burz, miejscami z gradem.

W związku z prognozowanymi niebezpiecznymi zjawiskami naturalnymi w dniu 3 sierpnia br. o godzinie 11:00 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się wideokonferencja dyrektora Centrum i zastępcy dyrektora IMGW z dyrektorami wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w celu omówienia sytuacji bieżącej, przedstawienia prognozy i oceny zagrożenia, a także przekazania rekomendacji działań dla administracji publicznej. W konferencji w siedzibie RCB uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Komendy Głównej PSP i Komendy Głównej Policji.

OCENA ZAGROŻENIA

 • Aktualnie obowiązują ostrzeżenia IMGW o upale 3/3 dla niemal całego obszaru Polski, z wyjątkiem województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla woj. warmińsko-mazurskiego wydano ostrzeżenie o upale 2/3. Ostrzeżenia obowiązują
  do dnia 8-9.08.
 • Od godzin wieczornych 4.08 na obszarze od wybrzeża wschodniego i Mazur, przez centrum kraju, po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie prognozowane są burze, miejscami z gradem
  i wysokością opadu do 20 mm. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/h.
 • Zgodnie z aktualną (3.08 godz. 14.00) prognozą zagrożeń IMGW, w dniach 4-5.08 burze 1/3 występować mogą w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim
  i świętokrzyskim.
 • Według orientacyjnej prognozy pogody IMGW maksymalna temperatura wyniesie od 30°C na Suwalszczyźnie do 37°C-39°C na Dolnym Śląsku oraz na Lubelszczyźnie
  i Podkarpaciu. Spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na krańcach zachodnich. Lekkie ochłodzenie prognozowane jest w dniach 9-10.08, gdy temperatura maksymalna ma wynieść 24°C, 28°C na północy do 31°C na południu.
 • Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, realizacji ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego, (w tym pożarami w lasach).

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

Android – do pobrania pod tym linkiem

 Apple – IOS do pobrania pod tym linkiem

 Windows Phone – do pobrania pod tym linkiem.

STYPENDIA SZKOLNE

I N F O R M A C J A

             W Urzędzie Gminy w Drzycimiu w pokoju nr 2, od 1 września 2015 r. do dnia 15 września 2015 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczny dochód nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • Wielodzietność
 • Bezrobocie
 • Niepełnosprawność
 • Długotrwała choroba
 • Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • Alkoholizm lub narkomania
 • A także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Drzycim, tel. (52) 33 17 079 w. 21

Plik do pobrania:

 1. WNIOSEK

DOŻYNKOWY KONKURS NALEWEK

REGULAMIN KONKURSU NA NALEWKĘ DOŻYNKOWĄ

 

 1. Konkurs ma na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2015 r. na Dożynkach Gminnych w Drzycimiu w Amfiteatrze.
 3. Przedmiotem konkursu jest tradycyjna nalewka wytwarzana domowym sposobem.
 4.  Nalewka musi być dostarczona w butelce o pojemności 0,2 l.
 5.  Buteleczki z nalewką muszą być opisane tzn. nazwa i główny składnik z czego jest zrobiona np. wiśniówka, aroniówka itp.
 6.  Podczas zgłoszenia każda z nalewek zostanie oznaczona przez organizatora.
 7.  Etykieta nie może posiadać nazwy wytwórcy.
 8.  Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 nalewki.
 9.  Nalewka zostaje u organizatora w celu degustacji dla publiczności.
 10. Kartę zgłoszenia można pobrać i składać wraz z nalewką w Urzędzie Gminy w Drzycimiu w sekretariacie do dnia 14.08.2015 r. do godziny 13.00.

Do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

kanal_g_d Obraz_034 rzeka_03_d wda_krzywe_kolo zalew_02_d zapora_s_k_d