Gmina Drzycim

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r., które wyniosło 3.781 zł 14 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że = od dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.646 zł 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.915 zł 50 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Pracodawco, w 2014 roku zatrudniałeś więcej niż 5 pracowników? Przyjdź na spotkanie.

Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż 5 podatników (osób fizycznych), oraz gdy informacje składa w jego imieniu biuro rachunkowe, zobowiązany jest do wysyłania formularzy, deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Mając na uwadze ww. zmiany Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00 w siedzibie tut. Urzędu przy ul. 10 Lutego 16 (III piętro – sala konferencyjna) poświęcone zagadnieniu przesyłania deklaracji drogą elektroniczną.

Prognoza prędkości wiatru dla Polski w dniach 12-14.12.2014

Sytuacja baryczna

W ciągu najbliższej doby (piątek i noc z piątku na sobotę ) Polska znajdować się będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim, w chłodnym powietrzu polarno-morskim. Na peryferiach tego niżu powstał wtórny niż, który w piątek, w nocy z piątku na sobotę i w sobotę będzie oddziaływać na pogodę w Polsce. W ciągu najbliższej doby (piątek i noc z piątku na sobotę) będzie się on przemieszczał wraz z układem frontów atmosferycznych znad Morza Północnego nad Danię i południową Szwecję. W sobotę niż ten zacznie się powoli wypełniać i przez Bałtyk przemieści się na północny wschód, nad Finlandię. W ciągu kolejnej doby (noc z soboty na niedzielę i w niedzielę) niż wypełni się i odsunie się nad Morze Białe, a potem nad północną Rosję, a nad Polską od południowego zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. W związku z taką sytuacją baryczną na obszarze Polski po południu w piątek wystąpi wzrost prędkości wiatru, głównie w Polsce północnej i zachodniej oraz na południu kraju. Silny i porywisty wiatr utrzyma się w nocy z piątku na sobotę, a w sobotę zacznie stopniowo słabnąć.

Prognoza prędkości wiatru na 12.12.2014

Wiatr umiarkowany i dość silny: 25 km/h – 40 km/h, na północnym zachodzie i północy wzmagający się do silnego: 30 km/h – 45 km/h, w porywach od 60 km/h na wschodzie do 80 km/h na zachodzie i południu kraju. Na wybrzeżu wiatr silny wzmagający się do bardzo silnego: 35 km/h – 55 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i południowy. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią wieczorem. .

Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny, w porywach do 120 km/h.

Prognoza prędkości wiatru w nocy z 12/13.12.2014

Wiatr początkowo dość silny: 25 km/h – 35 km/h, w porywach do 75 km/h, na południowym zachodzie do 80 km/h, a na Przedgórzu sudeckim do 90 km/h. Na wybrzeżu zachodnim wiatr silny: 35 km/h – 45 km/h, a na wybrzeżu wschodnim także bardzo silny: do 55 km/h, na wybrzeżu i Pomorzu Wschodnim w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni.

Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny, w porywach do 120 km/h.

W drugiej połowie nocy wiatr na zachodzie kraju stopniowo zacznie słabnąć.

Prognoza prędkości wiatru na 13.12.2014

Wiatr umiarkowany i dość silny: 20 km/h – 30 km/h, w porywach do 60 km/h, w kotlinach sudeckich do 65 km/h, a na południu Podkarpacia do 80 km/h, południowo-zachodni. Na wybrzeżu wiatr okresami dość silny i silny: do 40 km/h, na wybrzeżu wschodnim w porywach do 70 km/h. Po południu stopniowo słabnący.

Wysoko w górach wiatr w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni.

Prognoza prędkości wiatru na 13/14.12.2014

Wiatr umiarkowany, na północy chwilami dość silny, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza prędkości wiatru na 14.12.2014

Wiatr słaby, na wybrzeżu i Pomorzu chwilami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Continue reading

Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Komisji Rady Gminy i III sesji Rady Gminy

Dnia 19 grudnia 2014 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej budynku socjalnego na terenie boiska w Drzycimiu, ul. Podgórna 15A odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Porządek posiedzenia:
1. Wybór przewodniczącego posiedzenia. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opinia do projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
5. Zamknięcie obrad.

Dnia 19 grudnia 2014 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej  budynku socjalnego na terenie boiska w Drzycimiu, u. Podgórbna 15A odbędzie się III sesja Rady Gminy Drzycim.
Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołów z przebiegu I i II sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Składanie interpelacji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10.Sprawy bieżące.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zamknięcie obrad.

Ślubowanie Wójta Gminy Drzycim

W dniu 5 grudnia 2014 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10 odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Drzycim, zwołana Postanowieniem Nr 471/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2014 r. w trybie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ustalony przez Komisarza Wyborczego porządek obrad zawiera niżej wymienione punkty.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Drzycim
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Drzycim
4. Zamknięcie obrad sesji
Porządek obrad może zostać rozszerzony przez radę w trakcie sesji trybie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym.

I Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Drzycim wybranej na kadencję 2014-2018. W sesji uczestniczyli wszyscy radni a prowadził ją, do momentu wyboru przewodniczącego rady, najstarszy wiekiem radny. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Drzycimiu wręczyła nowo wybranym rajcom zaświadczenia o wyborze a następnie uroczyście odczytano rotę ślubowania, którą każdy radny odrębnie potwierdził słowem “ślubuję”. Złożenie ślubowania skutkowało objęciem mandatu, od tej chwili radni mogli skutecznie decydować w sprawach należących do ich kompetencji. Pierwszą decyzją, jaką podjęli był wybór Przewodniczącego Rady Gminy, którym w wyniku tajnego głosowania został Pan Jerzy Krüger zgłoszony do wyborów przez KWW Kontynuacja Pozytywnych Przemian. W drugim kroku, również w głosowaniu tajnym, wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Został nim Radny Wojciech Kruczyński, który startował w wyborach z listy KWW Doświadczenie i Praca dla Gminy Drzycim. W dalszej kolejności Radni zdecydowali, że poszerzą porządek obrad o  ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wybór ich przewodniczących i zastępców. Po złożeniu deklaracji, w których określali zainteresowanie pracą w poszczególnych komisjach i po szeregu głosowań mających wyłonić ostateczne składy komisji nie udało się jednak podjąć uchwały – w jednej z komisji zabrakło dostatecznej liczby osób chętnych do członkostwa w niej. W tej sytuacji ustalono, że kompletowanie składów komisji zostanie przeprowadzone na kolejnej sesji, która prawdopodobnie odbędzie się już 5 grudnia. O jej ostatecznym terminie zostaną Państwo powiadomieni.

Informacja o terminie i miejscu pierwszej sesji Rady Gminy Drzycim wybranej na kadencję 2014-2018

Podaje się do publicznej wiadomości, że Postanowieniem Nr 427/14 z dnia 24 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy zwołał pierwszą sesję Rady Gminy Drzycim wybranej na kadencję 2014-2018 w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. ustalając termin i miejsce jej odbycia oraz porządek obrad. Sesja została zwołana na dzień 1 grudnia 2014 r. na godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy
5. Zamknięcie obrad sesji

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka