geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

 • Ostatnie 24h: 1 239
 • Ostatnie 7 dni: 7 173
 • Ostatnie 30 dni: 39 209
 • Użytkowników online: 3

FUNDACJA AKTYWIZACJA Poszukuje 2 osób na stanowisko trenera/ki lokalnego/ej na terenie Gminy Drzycim w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

FUNDACJA AKTYWIZACJA

Poszukuje 2 osób na stanowisko

trenera/ki lokalnego/ej na terenie Gminy Drzycim w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

 

W związku z realizacją projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poszukujemy 2 osób na stanowisko trenera/ki lokalnego/ej.

Oferujemy:

 1. możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 2. możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 3. współpracę z doświadczonym zespołem,
 4. umowę zlecenie.

Kluczowe zadania na stanowisku: trenera/ki lokalnego/ej

 Osoba na tym stanowisku będzie zatrudniona do:

 1. realizacji szkoleń dla uczestników/czek projektu w obszarach tematycznych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi uczestników/ek oraz zgodnie ze scenariuszami szkoleń przygotowanymi lub zaakceptowanymi przez trenerów centralnych, odpowiedzialnych za poszczególne obszary tematyczne,
 2. dokumentowania udziału w szkoleniach przez uczestników/czki poprzez zbieranie list obecności,
 3. badania we współpracy z e-Mocarzem kompetencji uczestników/czek przed i po udziale w projekcie,
 4. pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych uczestników/czek projektu,
 5. przeprowadzenia instruktażu dla uczestników/czek szkoleń w zakresie korzystania z kursów e-learningowych,
 6. przygotowania minimum jednego autorskiego scenariusza szkolenia dotyczącego lokalnej/ych e-usług/i odpowiadającego na potrzeby w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych uczestników/czek w danej Gminie,
 7. współpracy z e-Mocarzem i gminnym partnerstwem na rzecz edukacji cyfrowej w zakresie rekrutacji i promocji szkoleń,
 8. aktywnego udziału w szkoleniach dedykowanych trenerom lokalnym (ok. 11 dni),
 9. wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi trenerami lokalnymi realizującymi szkolenia w ramach projektu,
 10. ścisłej współpracy z e-Mocarzem oraz personelem projektu odpowiedzialnym za realizację projektu w danej Gminie (szczególnie ze specjalistą/ami ds. wsparcia w regionach),
 11. terminowego rozliczania się z zadań według harmonogramu działań i przekazywania dokumentacji projektowej do e-Mocarza,
 12. udziału w spotkaniach gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej,
 13. współpracy z e-Mocarzem i gminnym partnerstwem przy opracowaniu, uzupełnianiu i aktualizacji 3-letniego planu szkoleń w danej gminie (ze szczegółowymi planami rocznymi, uwzględniającego tematykę, grupy docelowe i ich liczebność, czas trwania poszczególnych szkoleń, miejsca, w których będą się odbywać itp.), Plan ten powinien powstać na bazie szablonu/wzoru dostarczonego przez Zamawiającego lub Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 14. współpracy z trenerami centralnymi w zakresie:
 15. realizacji wizyty studyjnej / monitoringowej trenera/ów centralnego/ych w gminie, w której trener lokalny/ trenerka lokalna prowadzić będzie szkolenia, i aktywny udział w spotkaniu/ach z trenerem/ami centralnym/i;
 16. utrzymywania kontaktu z trenerami centralnymi i przekazywanie informacji w trybie online, w ramach doradztwa prowadzonego przez trenerów centralnych dla trenerów lokalnych;
 17. konsultacji programów szkoleń dot. e-usług lokalnych opracowywanych przez trenerów lokalnych (program będzie akceptowany przez odpowiedniego trenera centralnego);
 18. informowania o zaistniałych problemach w czasie szkoleń za pośrednictwem platformy online;
 19. udziału w webinariach organizowanych przez trenerów centralnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Osoby ubiegające się o pracę trenera/ki lokalnego/ej:

 • posiadają wykształcenie minimum średnie,
 • na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej Gminy Drzycim, współpracując z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
 • mają wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej i znają narzędzia edukacji cyfrowej,
 • posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych (minimum 100 h doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty),
 • posiadają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • posiadają wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą,
 • posiadają zdolności organizacyjne,
 • bardzo dobrze obsługują komputer (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),
 • są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą),
 • nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
 • ich łączne zaangażowanie zawodowe nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
 • nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
 • nie będą jednocześnie realizowali zamówienia na stanowisku e-Mocarza w Gminie Drzycim.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem świadectw pracy, umów lub zaświadczenia/ń od pracodawcy lub referencji potwierdzających realizację 100 h szkoleń w ww. zakresie oraz dokumentem potwierdzającym wykształcenie min. średnie do dnia 28.04.2017 r. do godziny 23:59 na adres: rekrutacja_lodz@idn.org.pl. W temacie maila proszę wpisać: Trener/ka lokalny/a na terenie gminy Drzycim.

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”

Prosimy o wskazanie oczekiwanej stawki brutto za jedną godzinę szkolenia.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydat(k)ami.

Wiadomość pochodzi z http://www.aktywizacja.org.pl/o-fundacji/praca-w-fundacji-oferty/4239-trener-ka-na-terenie-gminy-drzycim-lodz-02

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT
Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda
Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka
kamien_01_d kamien_04_d kanal_01_d szlak_02_d szlak_06_d zalew_01_d