geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

 • Ostatnie 24h: 1 231
 • Ostatnie 7 dni: 7 162
 • Ostatnie 30 dni: 39 205
 • Użytkowników online: 5

Aktualności

ENEA Operator sp. z o.o.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ

Gmina Drzycim
w dniach: 2014-11-05,
w godzinach: 09:00 – 13:00
w dla prac eksploatacyjnych, nastąpi wyłączenie energii
elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji
transformatorowej Drzycim 04 (ul. Broniewskiego, Dolna,
Dworcowa, Kwiatowa, w tym: Ośrodek zdrowia, Piekarnia,
Szkoła)

PROFESJONALNY OPIEKUN DLA DZIECI DO LAT 3

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do udziału w projekcie

PROFESJONALNY OPIEKUN DLA DZIECI DO LAT 3

W ramach projektu przewidziano kursy:

– Psychologia społeczna – 64godz.,
– Prowadzenie własnej działalności gospodarczej- 45godz.,
– Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym- 280godz. (200godz. teorii + 80godz praktyki)
(według programu zgodnego z Ustawą z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3)

KURS KOŃCZY SIĘ CERTYFIKATEM OBOWIĄZKOWYM DO PRACY Z DZIEĆMI

 

Projekt skierowany jest do osób:

– w wieku od 25 do 64 lat, lub nieuczących się w wieku 18-24 lata,

– z wykształceniem średnim,

– zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

– posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy

lub status osoby  pracującej.

 

Gwarantujemy:

Naukę w weekendy (w Toruniu),

materiały szkoleniowe i podręczniki do zajęć,

catering podczas zajęć,

strój roboczy na praktykę,

ubezpieczenie NNW i szkolenie BHP,

refundację kosztów dojazdu dla bezrobotnych uczestników projektu zamieszkałych poza Toruniem.

 

TRWA REKRUTACJA DO II EDYCJI SZKOLEŃ- decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoś się już dziś:

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne,

87-100 Toruń, ul: Stokrotkowa 22

tel. 56/ 654-92-79; 533-321-735

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest osobiste zgłoszenie się na rozmowę rekrutacyjną.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA !!!

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy

Dnia 7 listopada 2014 r. o godz. 14-tej,  w budynku socjalnym na stadionie w Drzycimiu odbędzie się XXXVI – ostatnia sesja VI kadencji Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXV sesji Rady Gminy.
 4.  Przyjęcie porządku obrad.
 5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6.  Składanie interpelacji.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla następujących grup taryfowych „Woda teren Gminy G-1, ścieki Drzycim G-2” zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy „Ścieki Gródek G-3” dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Drzycim.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2021.
 18.  Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015.
 19. Zapytania do sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
 20.  Odpowiedzi na interpelacje.
 21.  Sprawy bieżące Rady Gminy
 22.  Wolne wnioski i zapytania.
 23.  Zamknięcie obrad.
Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT
Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda
Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka
18 grodek grodek_zapora szlak_01_d wda_krzywe_kolo wda_z_wierzy_cis