geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

  • Ostatnie 24h: 1 878
  • Ostatnie 7 dni: 9 993
  • Ostatnie 30 dni: 110 759
  • Użytkowników online: 7

Dla rolników

Bezpłatna zbiórka przepracowanych olejów silnikowych – Chroń Środowisko!

Urząd Gminy Drzycim informuje, że na terenie gminy zostanie przeprowadzona zbiórka przepracowanych olejów silnikowych, olejów przekładniowych i hydraulicznych oraz opakowań po olejach, a także filtrów: oleju, paliwa i powietrza. Opakowania i filtry będą odbierane tylko w przypadku przekazania oleju przepracowanego i w ilości odpowiedniej do ilości oddanego oleju. Odbiór jest całkowicie bezpłatny.

Zbiórkę przeprowadzi firma AgroOPC Piotr Śliski, Izdby 5, 88-300 Mogilno, która dojedzie do posesji osób zainteresowanych odbiorem olejów. Każdy otrzyma kartę przekazania odpadu.

Osoby zainteresowane odbiorem olejów proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy (pokój nr 20) lub wpisanie się na listę dołączoną do kurendy w poszczególnych miejscowościach, w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. (prosimy o podanie rodzaju odpadów oraz ilości oleju od odbioru).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 20, tel. 52 33 17 079 wew. 27.

ZNIESIONO ZAKAZ CAŁKOWITEGO WYPUSZCZANIA DROBIU

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zniesiono zakaz całkowitego wypuszczania drobiu, lecz dalej:

zakazuje się:

  1. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
  2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

nakazuje się: czytaj dalej

Prace nad Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu i Inwentaryzacja Stanu Lasu

INFORMACJA 

  Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w związku z opracowaniem Uproszonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, od dnia 3 kwietnia 2017r. przystępuje do prac terenowych na terenie Gminy Drzycim. Opracowanie przygotowywane jest na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Świeciu. Opracowaniem objęte zostaną wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, stanowiące lasy ujęte w powszechnej ewidencji gruntów.

Uprzejmie informuję, że inwentaryzacyjne prace terenowe będą prowadzone w kwietniu. Po zakończeniu prac projekty planów zostaną wyłożone na okres 60 dni do publicznej wiadomości. W tym okresie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów planów. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy wzór formularza, na którym będzie możliwość zgłaszania uwag.

 

Osobą odpowiedzialną do kontaktu w związku z prowadzonymi pracami jest pan Robert Nowakowski. Kontakt telefoniczny: 602 116 984.

KURENDA – ZAKAZ WYPALANIA TRAW I LIŚCI!!!

Wójt Gminy Drzycim informuję, że zgodnie z poniższymi przepisami zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów oraz palenia odpadów w tym, również liści.

Powyższe wykroczenia będą karane przez Policję.  

Odpady pochodzenia roślinnego należy zbierać selektywnie
w brązowe worki.

 

Przepisy prawne:

Art. 124 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów

Art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) Kto wypala łąki, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów podlega karze aresztu albo grzywny

Art. 191 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1954 ze zm.) Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT
Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda
Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka
kamien_03_d kanal_g_d szlak_02_d szlak_05_d zalew_02_d zapora_kanal_d