geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

  • Ostatnie 24h: 1 354
  • Ostatnie 7 dni: 7 502
  • Ostatnie 30 dni: 39 337
  • Użytkowników online: 2

Odpady

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Wójt Gminy Drzycim udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Drzycim zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1)  Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych Sulnówko gm. Świecie.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drzycim oraz prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław

Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17

86-160 Warlubie

Tel. 52-33-26-534, 504-937-665

REGON: 091233532, NIP: 559-100-44-16

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2016 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Drzycim informuje, że w roku 2016 Gmina Drzycim osiągnęła:

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,11 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 95,44 %
  • Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 2,11 %

Bezpłatna zbiórka przepracowanych olejów silnikowych – Chroń Środowisko!

Urząd Gminy Drzycim informuje, że na terenie gminy zostanie przeprowadzona zbiórka przepracowanych olejów silnikowych, olejów przekładniowych i hydraulicznych oraz opakowań po olejach, a także filtrów: oleju, paliwa i powietrza. Opakowania i filtry będą odbierane tylko w przypadku przekazania oleju przepracowanego i w ilości odpowiedniej do ilości oddanego oleju. Odbiór jest całkowicie bezpłatny.

Zbiórkę przeprowadzi firma AgroOPC Piotr Śliski, Izdby 5, 88-300 Mogilno, która dojedzie do posesji osób zainteresowanych odbiorem olejów. Każdy otrzyma kartę przekazania odpadu.

Osoby zainteresowane odbiorem olejów proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy (pokój nr 20) lub wpisanie się na listę dołączoną do kurendy w poszczególnych miejscowościach, w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. (prosimy o podanie rodzaju odpadów oraz ilości oleju od odbioru).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 20, tel. 52 33 17 079 wew. 27.

Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na popiół

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania dodatkowego pojemnika na popiół. Zainteresowani mieszkańcy gminy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pojemnik pod numerem tel. 523317079 wew. 27 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Drzycimiu. Pojemnik na popiół zostanie przekazany nieodpłatnie, za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez firmę Zakład Wielobranżowy „Wiązar” Menard Wiesław.

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT
Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda
Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka
grodek_elektrownia2 kamien_02_d kamien_07_d kamien_11_d most_01_d obraz034_m