geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

  • Ostatnie 24h: 1 380
  • Ostatnie 7 dni: 7 528
  • Ostatnie 30 dni: 39 356
  • Użytkowników online: 3

Lokalny Program Rewitalizacji

rewitalizacjaRewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja staje się kluczowym elementem rozwoju miast i wsi, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz stymulując rozwój społeczny i gospodarczy. Rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawa przestrzeni publicznych oraz zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Zintegrowany proces rewitalizacji powinien być prowadzony w dialogu z lokalną społecznością i wszystkimi innymi interesariuszami, którzy są w niego włączeni, a w szczególności mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty.

Przyczyny i skutki procesu rewitalizacji wykraczają poza obszar bezpośredniego prowadzenia działań i mają szerszy kontekst społeczny i terytorialny. Z tego powodu przed przystąpieniem do działań rewitalizacyjnych konieczne jest szerokie zbadanie powiązań i zależności pomiędzy obszarem całej gminy, a obszarem kryzysowym wyznaczonym do rewitalizacji. Dlatego też w najbliższym czasie należy spodziewać się, iż na terenie naszej gminy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, które mają na celu zebranie informacji, propozycji czy też uwag na temat obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji na terenie gminy Drzycim.

 

Tutaj będą na bieżąco będziemy wprowadzać informację na temat podjętych działań w tym zakresie.

kontakt: rewitalizacja(at)drzycim.pl

W ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, na których chcemy poznać potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i ich pomysły na poprawę obecnej sytuacji.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie działań przygotowawczych, w ramach których przewidziano prace nad zaangażowaniem mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych i innych interesariuszy.
Działania te będą obejmowały:

  • przeprowadzenie działań informacyjnych o prowadzonych działaniach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji,
    zebranie ankiet i opinii,
  • organizację konferencji wprowadzającej,
  • organizację spotkań w celu przeprowadzenia debat na temat problemów interesujących mieszkańców.

Ważnym elementem procesu rewitalizacji jest zebranie informacji na temat istotnych dla mieszkańców problemów i potrzebnych działań w zakresie rewitalizacji. W tym celu przygotowane będą odpowiednie ankiety, które można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w formie papierowej.

W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno – funkcjonalnym lub techniczny, możliwych do zapisania w GPR.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drzycim.

Z każdego etapu prac związanych z opracowaniem programu rewitalizacji na stronie Gminy www.drzycim.pl będą umieszczone podsumowania i informacje.

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT
Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda
Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka
grodek_elektrownia1 kamien_10_d obraz034 szlak_01_d szlak_04_d zalew_02_d