Gmina Drzycim

geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

  • Ostatnie 24h: 1 320
  • Ostatnie 7 dni: 7 468
  • Ostatnie 30 dni: 39 300
  • Użytkowników online: 5

Konsultacje z Funduszy Europejskich

Szanowni  Państwo !

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.

Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują:

  • wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
  • wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
  • przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
  • informacje dotyczące rozliczania  projektów  w ramach RPO WK-P i PO KL

 

Podaję harmonogram dyżurów zamiejscowych konsultantów LPI Grudziądz w czerwcu 2014 r.

Miejsce Działanie Data
Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno Dyżur zamiejscowy 10.06.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Chełmno Dyżur zamiejscowy 10.06.2014 12:00-14:00
 Starostwo Powiatowe                                                    

Golub-Dobrzyń

Dyżur zamiejscowy 12.06.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Brodnica Dyżur zamiejscowy 12.06.2014 12:00-14:00

Ruszył nabór na warsztaty dla liderów międzynarodowych z regionu

Młodzi mieszkańcy z naszego województwa mogą ubiegać się o udział w „Szkole Letniej Liderów Międzynarodowych”. To unikatowe i innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju jest wspólną inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu dofinansowaną ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu rozpoczynają nabór kandydatów zainteresowanych udziałem w „Szkole Letniej Liderów Międzynarodowych”. O uczestnictwo w Szkole Letniej ubiegać się mogą osoby pełnoletnie (18-26 lat): maturzyści i studenci zamieszkujący teren województwa kujawsko-pomorskiego. Celem tego innowacyjnego projektu jest zapoznanie młodzieży z możliwościami, jakie daje współpraca międzynarodowa. Szczególny nacisk zostanie położony na wzajemne powiązanie współpracy międzynarodowej z rozwojem społeczności lokalnych, tak aby absolwenci mogli stać się inicjatorami i liderami realizowanych w regionie przedsięwzięć. Łącznie w Szkole Letniej udział weźmie 15 osób z województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkoła składać się będzie z wykładów, warsztatów, programu kulturalnego a także spotkań z ekspertami. Uczestnicy, oprócz udziału w zajęciach, będą zaangażowani w prowadzenie relacji z udziału w Szkole Letniej na portalach społecznościowych, także w języku angielskim.

Poniżej przedstawiamy tematy, które zostaną zaprezentowane w ramach Szkoły:
• Współpraca międzynarodowa jako nowoczesne narzędzie rozwoju,
• Co można zyskać na współpracy międzynarodowej,
• Praca w instytucjach międzynarodowych,
• Co należy wiedzieć o polityce zagranicznej Polski,
• Metodologia projektowa,
• Doświadczenia projektów międzynarodowych,
• Program Erasmus+ oraz wolontariat europejski EVS,
• Źródła finansowania pomysłów dotyczących współpracy międzynarodowej,
• a także: spacer na toruńską Barbarkę, seans filmowy, mecz siatkówki i wizyty studyjne w podmiotach prowadzących współpracę międzynarodową.

Szkoła potrwa od 29 czerwca do 3 lipca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Udział w Szkole jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do Przysieka. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkole Letniej prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej (formularz ankiety dostępny w poniższym odnośniku) do dnia 9 czerwca br. Wybór uczestników zostanie przeprowadzony przez Komisję złożoną z pracowników RODM Toruń oraz Urzędu Marszałkowskiego. O wynikach rekrutacji zgłoszone osoby zostaną poinformowane do dnia 11 czerwca.

Szkoła Letnia została dofinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Nabór prowadzi oraz informacji organizacyjnych udziela Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu link do strony tutaj

Adres do ankiety: tutaj

Informacja o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy

Dnia 27 maja 2014 roku w sali konferencyjnej budynku na terenie stadionu w Drzycimiu odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy w Drzycimiu

Porządek obrad XXXII sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Składanie interpelacji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym ten wymiar.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu za 2013 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu za 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2013 rok.

12. Przedstawienie opracowania pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.”

13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery.

14. Zapytania, uwagi do sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego.”

17. Rozpatrzenie skargi p. Marka Mischkera na działalność Wójta Gminy.

18. Rozpatrzenie wniosku radnego p. Wojciecha Kruczyńskiego z dnia 11 marca 2014 roku.

19. Zapytania i uwagi do sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2013 roku.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014 – 2021.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka”.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”.

25. Odpowiedzi na interpelacje.

26. Sprawy bieżące Rady Gminy.

27. Wolne wnioski i zapytania.

28. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

dwor_od_skarpy kamien_06_d most_01_d most_02_d Obraz_034 rzeka_03_d