Gmina Drzycim

geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

 • Ostatnie 24h: 839
 • Ostatnie 7 dni: 12 349
 • Ostatnie 30 dni: 49 207
 • Użytkowników online: 4

FUNDACJA AKTYWIZACJA Poszukuje 2 osób na stanowisko trenera/ki lokalnego/ej na terenie Gminy Drzycim w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

FUNDACJA AKTYWIZACJA

Poszukuje 2 osób na stanowisko

trenera/ki lokalnego/ej na terenie Gminy Drzycim w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

 

W związku z realizacją projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poszukujemy 2 osób na stanowisko trenera/ki lokalnego/ej.

Oferujemy:

 1. możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 2. możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 3. współpracę z doświadczonym zespołem,
 4. umowę zlecenie.

Kluczowe zadania na stanowisku: trenera/ki lokalnego/ej

 Osoba na tym stanowisku będzie zatrudniona do:

 1. realizacji szkoleń dla uczestników/czek projektu w obszarach tematycznych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi uczestników/ek oraz zgodnie ze scenariuszami szkoleń przygotowanymi lub zaakceptowanymi przez trenerów centralnych, odpowiedzialnych za poszczególne obszary tematyczne,
 2. dokumentowania udziału w szkoleniach przez uczestników/czki poprzez zbieranie list obecności,
 3. badania we współpracy z e-Mocarzem kompetencji uczestników/czek przed i po udziale w projekcie,
 4. pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych uczestników/czek projektu,
 5. przeprowadzenia instruktażu dla uczestników/czek szkoleń w zakresie korzystania z kursów e-learningowych,
 6. przygotowania minimum jednego autorskiego scenariusza szkolenia dotyczącego lokalnej/ych e-usług/i odpowiadającego na potrzeby w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych uczestników/czek w danej Gminie,
 7. współpracy z e-Mocarzem i gminnym partnerstwem na rzecz edukacji cyfrowej w zakresie rekrutacji i promocji szkoleń,
 8. aktywnego udziału w szkoleniach dedykowanych trenerom lokalnym (ok. 11 dni),
 9. wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi trenerami lokalnymi realizującymi szkolenia w ramach projektu,
 10. ścisłej współpracy z e-Mocarzem oraz personelem projektu odpowiedzialnym za realizację projektu w danej Gminie (szczególnie ze specjalistą/ami ds. wsparcia w regionach),
 11. terminowego rozliczania się z zadań według harmonogramu działań i przekazywania dokumentacji projektowej do e-Mocarza,
 12. udziału w spotkaniach gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej,
 13. współpracy z e-Mocarzem i gminnym partnerstwem przy opracowaniu, uzupełnianiu i aktualizacji 3-letniego planu szkoleń w danej gminie (ze szczegółowymi planami rocznymi, uwzględniającego tematykę, grupy docelowe i ich liczebność, czas trwania poszczególnych szkoleń, miejsca, w których będą się odbywać itp.), Plan ten powinien powstać na bazie szablonu/wzoru dostarczonego przez Zamawiającego lub Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 14. współpracy z trenerami centralnymi w zakresie:
 15. realizacji wizyty studyjnej / monitoringowej trenera/ów centralnego/ych w gminie, w której trener lokalny/ trenerka lokalna prowadzić będzie szkolenia, i aktywny udział w spotkaniu/ach z trenerem/ami centralnym/i;
 16. utrzymywania kontaktu z trenerami centralnymi i przekazywanie informacji w trybie online, w ramach doradztwa prowadzonego przez trenerów centralnych dla trenerów lokalnych;
 17. konsultacji programów szkoleń dot. e-usług lokalnych opracowywanych przez trenerów lokalnych (program będzie akceptowany przez odpowiedniego trenera centralnego);
 18. informowania o zaistniałych problemach w czasie szkoleń za pośrednictwem platformy online;
 19. udziału w webinariach organizowanych przez trenerów centralnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Osoby ubiegające się o pracę trenera/ki lokalnego/ej:

 • posiadają wykształcenie minimum średnie,
 • na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej Gminy Drzycim, współpracując z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
 • mają wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej i znają narzędzia edukacji cyfrowej,
 • posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych (minimum 100 h doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty),
 • posiadają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • posiadają wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą,
 • posiadają zdolności organizacyjne,
 • bardzo dobrze obsługują komputer (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),
 • są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą),
 • nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
 • ich łączne zaangażowanie zawodowe nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
 • nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
 • nie będą jednocześnie realizowali zamówienia na stanowisku e-Mocarza w Gminie Drzycim.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem świadectw pracy, umów lub zaświadczenia/ń od pracodawcy lub referencji potwierdzających realizację 100 h szkoleń w ww. zakresie oraz dokumentem potwierdzającym wykształcenie min. średnie do dnia 28.04.2017 r. do godziny 23:59 na adres: rekrutacja_lodz@idn.org.pl. W temacie maila proszę wpisać: Trener/ka lokalny/a na terenie gminy Drzycim.

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”

Prosimy o wskazanie oczekiwanej stawki brutto za jedną godzinę szkolenia.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydat(k)ami.

Wiadomość pochodzi z http://www.aktywizacja.org.pl/o-fundacji/praca-w-fundacji-oferty/4239-trener-ka-na-terenie-gminy-drzycim-lodz-02

Klub Kibica – MISTRZOSTWA EUROPY U23 W LEKKIEJ ATLETYCE

Szanowni Państwo,

Bydgoszcz uznana już dawno za stolicę Królowej Sportu zorganizuje drugi rok z rzędu lekkoatletyczną imprezę rangi międzynarodowej. Mistrzostwa Europy U23 to dla miasta nie tylko niesamowite wyróżnienie, ale również ogromne wyzwanie. Od 13 do 16 lipca Bydgoszcz stanie się areną sportowych zmagań dla zawodników z całej Europy. Tak niesamowite przedsięwzięcie nie może się jednak obyć bez kibiców, którzy tworzą  niepowtarzalną atmosferę. Mistrzostwa Europy U23 w Bydgoszczy będą mistrzostwami Superbohaterów: Konrad Bukowiecki, Ewa Swoboda, Sofia Ennaoui i Maria Andrejczyk to obecnie najgorętsze nazwiska polskiej lekkiej atletyki. Chcemy, aby Państwo poszli w ślady naszych młodych sportowców i stali się również Super, ale KIBICAMI !!! W związku z tym zwracamy się z prośbą o aktywny udział w tym wyjątkowym lekkoatletycznym przedsięwzięciu.. Organizatorzy w ramach Klubu Kibica przygotowali pulę nieodpłatnych wejściówek na stadion dla grup zorganizowanych. Gorąco zachęcamy do wspierania na żywo młodych adeptów Królowej Sportu, którzy już teraz stanowią o sile  światowej lekkiej atletyki.

ZAPRASZAMY NA  MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO KRÓLOWEJ SPORTU!!!

Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na e-maila:  klubkibica@bydgoszcz2017.pl do 5 lipca 2017 r

POBIERZ:

Oryginalna wiadomość pochodzi z http://www.bydgoszcz2017.pl/index.php/pl/aktualnosci/293-mistrzostwa-superbohaterow

Spotkanie Wielkanocne – Świetlica Gminna – Drzycim 2017

Tradycyjnie przed Świętami Wielkiej Nocy dzieci, które cały rok korzystały  z zajęć proponowanych przez świetlicę zostały zaproszone na poczęstunek wielkanocny. Na stole nie zabrakło sałatki, jajek w majonezie, śledzików i babki wielkanocnej. Każdy z przybyłych gości otrzymał czekoladowego baranka jako symboliczny upominek świąteczny.

Spotkanie Wielkanocne – Świetlica Drzycim 2017

Projekt “WIOSNA” – Świetlica Gminna – Drzycim 2017

W środę, 5 kwietnia, w Świetlicy Gminnej odbył się konkurs zespołowy pod hasłem „Projekt- Wiosna”. Udział wzięły trzy grupy dzieci. Ich zadania były związane z najpiękniejszą porą roku. Z dostępnych materiałów należało wykonać wiosenny kwiat, zrobić rysunek, na którym zostaną uwidocznione wiosenne symbole oraz ułożyć tekst piosenki o wiośnie do popularnej melodii „Wlazł kotek…”. Wszyscy mocno przykładali się do pracy, ale wygrał zespół w składzie- Paulina Pusiak, Szymon Pusiak, Oliwier Krysiak, Natan Wyszyński i Wiktoria Baj. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Projekt wiosna – Świetlica Drzycim 2017

Sekrety przyjaźni – Świetlica Gminna – Drzycim 2017

Ostatnio w Świetlicy Gminnej odbył się konkurs, do którego zgłaszały się pary przyjaciół. W „Sekretach Przyjaźni” udział wzięło sześć par a ich głównym zadaniem było udzielenie właściwych odpowiedzi na temat przyzwyczajeń i marzeń swoich partnerów. po sprawdzeniu okazało się, że najwięcej o sobie wiedzą  : Patrycja Ratkowska i Asia Górecka, Wiktoria Karge i Klaudia Szamocka oraz Kasia Warczak i Lena Lewandowska. Zwycięzcy otrzymali nagrody a wszyscy uczestnicy drobne upominki i słodycze.

Sekrety przyjaźni – Świetlica Drzycim 2017

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

dwor_od_podworza kamien_04_d kamien_07_d kamien_08_d szlak_01_d zalew_01_d