Gmina Drzycim

geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

  • Ostatnie 24h: 1 879
  • Ostatnie 7 dni: 9 995
  • Ostatnie 30 dni: 110 761
  • Użytkowników online: 7

Konsultacje z Funduszy

Szanowni  Państwo !

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Podczas konsultacji:

  • ułatwiamy zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości udziału w projektach współfinansowanych ze środków FE oraz pomagamy w znalezieniu odpowiedniego projektu,
  • udzielamy informacji o FE, bądź kwalifikujemy pomysł na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowym z FE,
  • identyfikujemy kluczowe obszary projektu i odnosimy je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z FE (określamy cechy, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt i składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Priorytecie/Działaniu),
  • wspieramy klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz pomagamy przy rozliczaniu projektu (celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu).

 

Podaję harmonogram konsultacji LPI Grudziądz we wrześniu 2014 r.

 

 

 

Miejsce Działanie Data
Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno Mobilny Punkt Informacyjny 16.09.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Chełmno Mobilny Punkt Informacyjny 16.09.2014 12:00-14:00
Starostwo Powiatowe

Golub-Dobrzyń

Mobilny Punkt Informacyjny 18.09.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Brodnica Mobilny Punkt Informacyjny 18.09.2014 12:00-14:00

 

 

I N F O R M A C J A

W Urzędzie Gminy w Drzycimiu w pokoju nr 9, od 1 września 2014 r.  do dnia  15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

 

            Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie(miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 456,- zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

-wielodzietność,

-bezrobocie,

-niepełnosprawność,

-długotrwała choroba,

-brak umiejętności wypełniania  funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

-alkoholizm lub narkomania,

– a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach  szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających  dzieciom i młodzieży,  o których mowa w art. 16 ust. 7,  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Drzycim tel. 3317008 w. 25 lub 3317042.

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

grodek_elektrownia1 kamien_07_d szlak_01_d szlak_03_d wda_grodek2 wda_z_wierzy_cis