Gmina Drzycim

geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

 • Ostatnie 24h: 1 235
 • Ostatnie 7 dni: 7 167
 • Ostatnie 30 dni: 39 210
 • Użytkowników online: 5

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2015 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w Kasie.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać   68 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2000 – 2008. Turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami układu oddechowego zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca) i Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu  będą rehabilitowane w CRR w Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).

Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200zł + koszty podróży (odpowiadające równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci:

 • z chorobami układu oddechowego:
 • Przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych,
 • Nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa,
 • Stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,
 • Przewlekle choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej.
 • z wadami postawy i chorobami układu ruchu:
 • Wady postawy i deformacje kostne,
 • Boczne skrzywienie kręgosłupa,
 • Koślawość i szpotawość kończyn – stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,
 • Płaskostopie (płaskokoślawość) i stopy końsko-szpotawe,
 • Stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu,
 • Upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym.

 Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci

posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.

 • upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, tj. ubieraniu się, jedzeniu, myciu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • niepełnosprawność wymagająca specjalnej, indywidualnej opieki, np. niedowidzenie znacznego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się mimo aparatu słuchowego,
 • choroba nowotworowa,
 • niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,
 • cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,
 • ostre i przewlekłe choroby zakaźne,
 • upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania agresywne,
 • moczenie nocne,
 • padaczka,
 • ropne i pasożytnicze choroby skóry,
 • stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli  wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

 • wnioski na układ oddechowy składamy do dnia 16 maja 2015 r.,
 • na układ ruchu składamy do dnia 23 maja 2015 r.

 

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS. Informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

“Dziedzictwo Wieków”

Medal_AR
W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego zapraszamy do uczestnictwa w czwartej edycji konkursu „Dziedzictwo wieków”.
Wnioski w konkursie mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów zabytkowych, stowarzyszenia działające na polu ochrony i opieki nad zabytkami oraz służby konserwatorskie.

Celem Konkursu jest

 • wyróżnienie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych cechujących się wysoką jakością, prawidłowością działań przy zabytku, szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie mu świetności, utrwalenia wartości i znaczenia;
 • promocja dobrych praktyk przy realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
 • uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych inwestorów – gospodarzy zabytków i wykonawców prac;
 • wyróżnienie szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.
Zgłoszenia konkursowe, które należy składać do dnia 30 kwietnia b.r., ocenia i przyznaje nagrody Kapituła powołana przez Marszałka Województwa, złożona z osób posiadających duże doświadczenie w zakresie opieki i ochrony nad zabytkami.

Medal Hereditas Saeculorum będący nagrodą w Konkursie ma promować najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie wyróżniając zarządców zabytków i wykonawców prac (kategoria I), a także osoby i instytucje posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie (kategoria II).

Uroczystość wręczenia medali laureatom jest przewidziana podczas wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2015, w miesiącu wrześniu b.r.

Informacji w sprawie udzielają:
p. Lech Narębski; l.narebski@kujawsko-pomorskie.pl, tel: 604-086-634
p. Małgorzata Borgula; m.borgula@kujawsko-pomorskie.pl, tel: 795-572-063

Regulamin konkursu tutaj.
Wniosek zgłoszeniowy tutaj.

Kategoria I – za prace konserwatorskie i restauratorskie:

Laureatami w roku 2012 zostali:

 • Parafia Katedralna p.w. Św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu  za: Prace konserwatorskie elewacji katedry/Prałat Marek Rumiński
 • Piotr Tuliszewski za: Odbudowę częściowo spalonej, fachwerkowej „Willi Grossera” translokowanej z Torunia (ul. Krasińskiego 15a), do miejscowości Antoniewo, gm. Golub-Dobrzyń.

Laureatami w roku 2013 zostali:

 • Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Toruniu, za prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła z wieżą wraz z oryginalną stolarką drzwiową i okienną z XVIII wieku oraz obiekty ruchome wyposażenia: ambona, żyrandol mosiężny z kryształami i chrzcielnica z XVII wieku – obecnie służąca jako kropielnica/ O. Stanisław Wytrążek – Superior Domu Zakonnego
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze za: remont więźby dachowej korpusu kościoła z wymianą pokrycia oraz konserwację elewacji zewnętrznych wraz z odwodnieniem/ ks. Tadeusz Kozłowski

Laureatami w roku 2014 zostali:

 • Cukiernia SOWA SP.J.: Rynek Staromiejski 4, Toruń – Rekonstrukcja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.: Zespół budynków Stacji Wodociągów “Las Gdański”, ul. Gdańska 242. Wieża Ciśnień, ul. Filarecka 1, Bydgoszcz.
 • Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu: Kościół Parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu – Konserwacja elewacji wieżowej – elewacji zachodniej.

Kategoria II – za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków

Laureatami w roku 2012 zostali:

 • Ojciec Dacjan Marczak – Kalwaria Pakoska
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • Ksiądz Prałat Stanisława Felicjan Kardasz

Laureatami w roku 2013 zostali:

 • Siostra Halina Wiczling –  Ekonomka Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Prowicja Chełmińsko-Poznańska
 • Ks. Kan. Stefan Hubert Schwabe – Proboszcz Parafii p.w. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim
 • Prof. dr hab. Wiesław Domasłowski, UMK

Laureatami w roku 2014 zostali:

 • Ks. Prałat Henryk Pilacki – Emerytowany Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Koronowie
 • prof. dr hab. Alicja Strzelczyk UMK
 • prof. dr hab. Marian Arszyński, prof. dr hab. inż. arch. Jan Juliusz Tejchman UMK

PRZEŁAM NIEMOC

GDE Error: Requested URL is invalid

Ankieta dla przedsiębiorców dot. Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania z poniższej ankiety nt. aktualnej sytuacji Waszych przedsiębiorstw. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wyniki ankiety będą gromadzone i wykorzystywane przez firmę Dorfin Grant Thornton w celu opracowywania Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego powiatu świeckiego.
Link do ankiety on-line
http://www.ankietaplus.pl/s/52734JWN

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu  informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 r.   ulegną zmianie godziny pracy tutejszego Urzędu Skarbowego.
Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Urząd Skarbowy w Świeciu będzie czynny w godzinach:

PONIEDZIAŁEK od 7:15 do 18:00
WTOREK od 7:15 do 15:15
ŚRODA od 7:15 do 15:15
CZWARTEK od 7:15 do 15:15
PIĄTEK od 7:15 do 15:15

Punkt kasowy banku będzie czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

bedlenki_lesniczowka dwor_od_skarpy kamien_06_d kamien_07_d kamien_10_d zalew