Gmina Drzycim

geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

 • Ostatnie 24h: 1 430
 • Ostatnie 7 dni: 12 549
 • Ostatnie 30 dni: 49 803
 • Użytkowników online: 7

I N F O R M A C J A

W Urzędzie Gminy w Drzycimiu w pokoju nr 9, od 1 września 2014 r.  do dnia  15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

 

            Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie(miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 456,- zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

-wielodzietność,

-bezrobocie,

-niepełnosprawność,

-długotrwała choroba,

-brak umiejętności wypełniania  funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

-alkoholizm lub narkomania,

– a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach  szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających  dzieciom i młodzieży,  o których mowa w art. 16 ust. 7,  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Drzycim tel. 3317008 w. 25 lub 3317042.

Zaproszenie

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie „EKOFIRMA – korzyść dla środowiska – oszczędności w przedsiębiorstwie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zapraszamy i informujemy, iż ruszyła rekrutacja do modułu szkoleniowego:

RACJONALNA GOSPODARKA ENERGIĄ

I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OZE W FIRMIE

W projekcie mogą uczestniczyć właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego.

W ramach 16 godzinnego szkolenia poznają Państwom.in. zasady zarządzania energią w firmie, dowiedzą się jak i  gdzie szukać przedsięwzięć efektywności energetycznej, w jaki sposób szukać źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Najbliższe terminy:

Chojnice, 21-22 sierpnia 2014, miejsce: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe,

– Bydgoszcz, 8-9 września 2014, miejsce: Spółdzielnia Socjalna Kreatywni,

– Słupsk, 22-23 września 2014, miejsce: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego,

– Piła, 29-30 września 2014, miejsce: Inwest-Park,

 

Produktem końcowym szkolenia i doradztwa będzie profesjonalnie opracowany plan rozwiązań proekologicznych, jakie mogą Państwo zastosować w firmie.

Udział w projekcie EKOFIRMA pozwoli obniżyć koszty działania firmy oraz pozyskać fundusze na dalszy jego rozwój. Dzięki szkoleniom zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności zarządzania energią. Opracowany przez doradców plan rozwiązań proekologicznych zwiększy Państwa szanse na uzyskanie dotacji ze środków europejskich na inwestycje.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić swój udział:

– wypełnij formularz dostępny na stronie  www.cewchojnice.eu w zakładce EKOFIRMA,

– zadzwoń  739 007 599, albo

– napisz e-mail: ekofirma@cewchojnice.eu

Zapraszamy do współpracy. Kontakt: Sławomir Fifielski – koordynator ds. rekrutacji promocji, tel. 739 007 599.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy ( 26 sierpnia 2014 r.).

 26 sierpnia 2014 roku o godz. 14-tej,

w sali konferencyjnej budynku socjalnego na stadionie w Drzycimiu

odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy

  

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Składanie interpelacji.
 7. Ocena funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.
 8. Rozpatrzenie skargi p.  …………  na działalność Wójta Gminy z dnia  22 marca 2014 r.
 9. Rozpatrzenie skargi p.  ……….. na działalność Wójta Gminy z dnia 11 lipca 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Drzycim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Gródek.

12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2014 rok – podjęcie uchwały.

13. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej – podjęcie uchwały.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Sprawy bieżące Rady Gminy.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

kamien_06_d kamien_08_d szlak_02_d szlak_03_d wda_krzywe_ko_o zapora_s_k_d