Gmina Drzycim

e-Mocni

geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

  • Ostatnie 24h: 1 197
  • Ostatnie 7 dni: 10 953
  • Ostatnie 30 dni: 49 186
  • Użytkowników online: 2

I Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Drzycim wybranej na kadencję 2014-2018. W sesji uczestniczyli wszyscy radni a prowadził ją, do momentu wyboru przewodniczącego rady, najstarszy wiekiem radny. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Drzycimiu wręczyła nowo wybranym rajcom zaświadczenia o wyborze a następnie uroczyście odczytano rotę ślubowania, którą każdy radny odrębnie potwierdził słowem “ślubuję”. Złożenie ślubowania skutkowało objęciem mandatu, od tej chwili radni mogli skutecznie decydować w sprawach należących do ich kompetencji. Pierwszą decyzją, jaką podjęli był wybór Przewodniczącego Rady Gminy, którym w wyniku tajnego głosowania został Pan Jerzy Krüger zgłoszony do wyborów przez KWW Kontynuacja Pozytywnych Przemian. W drugim kroku, również w głosowaniu tajnym, wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Został nim Radny Wojciech Kruczyński, który startował w wyborach z listy KWW Doświadczenie i Praca dla Gminy Drzycim. W dalszej kolejności Radni zdecydowali, że poszerzą porządek obrad o  ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wybór ich przewodniczących i zastępców. Po złożeniu deklaracji, w których określali zainteresowanie pracą w poszczególnych komisjach i po szeregu głosowań mających wyłonić ostateczne składy komisji nie udało się jednak podjąć uchwały – w jednej z komisji zabrakło dostatecznej liczby osób chętnych do członkostwa w niej. W tej sytuacji ustalono, że kompletowanie składów komisji zostanie przeprowadzone na kolejnej sesji, która prawdopodobnie odbędzie się już 5 grudnia. O jej ostatecznym terminie zostaną Państwo powiadomieni.

Informacja o terminie i miejscu pierwszej sesji Rady Gminy Drzycim wybranej na kadencję 2014-2018

Podaje się do publicznej wiadomości, że Postanowieniem Nr 427/14 z dnia 24 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy zwołał pierwszą sesję Rady Gminy Drzycim wybranej na kadencję 2014-2018 w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. ustalając termin i miejsce jej odbycia oraz porządek obrad. Sesja została zwołana na dzień 1 grudnia 2014 r. na godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy
5. Zamknięcie obrad sesji

Zaproszenie

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO”.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje do wysokości 5 000 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na sprzęty związane z obszarem działań organizacji, remont lokalu, podniesienie kwalifikacji członków, działania na rzecz społeczności lokalnej.

O mikrodotacje ubiegać się będą mogły:

– młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o mikrodotacje z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.

– grupy nieformalne (min. 3 osoby) podejmujące działania w sferach pożytku publicznego

– przedstawiciele grup samopomocowych aktywnie działających na rzecz pokonywania problemów i zmiany warunków życia członków swojej grupy.

Nabór wniosków konkursowych odbędzie się w styczniu 2015 roku

Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu świeckiego odbędzie się dnia 27.11.2014 r., w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”, ul. Chmielniki 2B, Świecie nad Wisłą, sala konferencyjna – I piętro , godz. 12:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem trgp@trgp.org.pl lub faksem (56) 687-39-09

Więcej informacji pod numerem telefonu (56) 688-75-20

Serdecznie zapraszamy

Formularz zgłoszeniowy

Nikt nie spodziewa się kontroli GIODO!

Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie.

Nawet jeśli firmy zdają sobie sprawę z ciążących na nich obowiązków i wysokich kar za ich nieprzestrzeganie, to często bagatelizują problemy związane z ochroną danych osobowych, skupiając się na innych palących problemach. Trzeba przecież pamiętać o podatkach i deklaracjach, o ZUS i PIP, o przepisach BHP i licznych obowiązkach wynikających z prawa pracy…

W małej firmie wiele z tych formalności spoczywa na jednej osobie, często samym przedsiębiorcy. Ochrona danych osobowych spychana jest więc na ostatnie miejsce w kolejce obowiązków do wypełnienia. Dlaczego? Głównie z powodu nieznajomości przepisów w tym obszarze, ale także dlatego, że przedsiębiorcy nie czują zagrożenia kontrolą GIODO.

Jak wynika ze sprawozdań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, liczba kontroli nie jest duża. W 2013 roku przeprowadzono 173 kontrole, rok wcześniej 165. Prawdopodobieństwo, że kontrola zapuka właśnie do naszych drzwi, wydaje się niewielkie. Czy zatem warto zawracać sobie głowę tym problemem?

Warto! Nawet jeśli kogoś nie przekonuje to, że przepisów trzeba przestrzegać, nie może spać spokojnie. Nikt nie spodziewa się kontroli GIODO, ale już kontrole Państwowej Inspekcji Pracy zdarzają się znacznie częściej. A na mocy porozumienia z końca 2012 roku pomiędzy GIODO i PIP, obie instytucje mogą sprawdzać zarówno przestrzeganie przepisów prawa pracy, jak i ochrony danych osobowych. Na 2014 rok PIP zapowiadała przeprowadzenie aż 88 tys. kontroli.

W trakcie kontroli mogą wyjść na jaw nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych pracowników lub klientów, co będzie skutkować przekazaniem informacji do GIODO. Trzeba zatem przygotować się zawczasu. Dowiedzieć się, kiedy firma ma do czynienia z danymi osobowymi, jakich zasad należy przestrzegać przy ich przetwarzaniu, jak zorganizować tę sferę działalności w firmie i jak dopełnić niezbędnych formalności.

Wiedzę tę, popartą praktycznymi przykładami, można zdobyć w szkoleniu e-learning Akademii PARP “Ochrona danych osobowych w MŚP” – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP – Szkolenie w przystępny sposób, na prostych i praktycznych przykładach prezentuje najważniejsze informacje z tego obszaru. Przygotowuje też przedsiębiorcę do ewentualnej kontroli GIODO, a także informuje o współpracy GIODO i PIP.

Szkolenie e-learning może przejść każdy przedsiębiorca lub pracownik, który ma komputer czy notebook z dostępem do Internetu i zarejestruje się na portalu Akademii PARP. Zapraszamy również osoby planujące działalność gospodarczą. Warto by jeszcze przed rozpoczęciem nowego biznesu zastanowiły się, czy i w jaki sposób będą musiały chronić dane osobowe – dodaje Aneta Grzyb-Hejduk.

Pod adresem www.akademiaparp.gov.pl znajduje się 46 szkoleń e-learning i 45 szkoleń m-learning. Przedsiębiorcy i pracownicy oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kontakt:

msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

kamien_02_d kamien_03_d most_01_d rzeka_02_d wda_grodek wda_z_wierzy_cis