Gmina Drzycim

geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

  • Ostatnie 24h: 1 425
  • Ostatnie 7 dni: 12 552
  • Ostatnie 30 dni: 49 807
  • Użytkowników online: 6

Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy

INFORMACJA
24 czerwca 2014 r. o godz. 14-tej, w sali konferencyjnej na terenie stadionu w Drzycimiu odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Drzycim

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.
9. Rozpatrzenie skargi p. ……………………………. na działalność Wójta Gminy
10. Rozpatrzenie skargi p. ………………………….. na działalność Wójta Gminy.
11. Absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim:

a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drzycim za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Drzycim za 2013 rok,
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok,
d. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok
e. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,
f. przedstawienie opinii Komisji Rady do sprawozdania,
g. dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
h. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2013 rok
i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2013 rok.

12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Sprawy bieżące Rady Gminy.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

 

Konsultacje z Funduszy Europejskich

Szanowni  Państwo !

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.

Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują:

  • wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
  • wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
  • przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
  • informacje dotyczące rozliczania  projektów  w ramach RPO WK-P i PO KL

 

Podaję harmonogram dyżurów zamiejscowych konsultantów LPI Grudziądz w czerwcu 2014 r.

Miejsce Działanie Data
Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno Dyżur zamiejscowy 10.06.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Chełmno Dyżur zamiejscowy 10.06.2014 12:00-14:00
 Starostwo Powiatowe                                                    

Golub-Dobrzyń

Dyżur zamiejscowy 12.06.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Brodnica Dyżur zamiejscowy 12.06.2014 12:00-14:00

Ruszył nabór na warsztaty dla liderów międzynarodowych z regionu

Młodzi mieszkańcy z naszego województwa mogą ubiegać się o udział w „Szkole Letniej Liderów Międzynarodowych”. To unikatowe i innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju jest wspólną inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu dofinansowaną ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu rozpoczynają nabór kandydatów zainteresowanych udziałem w „Szkole Letniej Liderów Międzynarodowych”. O uczestnictwo w Szkole Letniej ubiegać się mogą osoby pełnoletnie (18-26 lat): maturzyści i studenci zamieszkujący teren województwa kujawsko-pomorskiego. Celem tego innowacyjnego projektu jest zapoznanie młodzieży z możliwościami, jakie daje współpraca międzynarodowa. Szczególny nacisk zostanie położony na wzajemne powiązanie współpracy międzynarodowej z rozwojem społeczności lokalnych, tak aby absolwenci mogli stać się inicjatorami i liderami realizowanych w regionie przedsięwzięć. Łącznie w Szkole Letniej udział weźmie 15 osób z województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkoła składać się będzie z wykładów, warsztatów, programu kulturalnego a także spotkań z ekspertami. Uczestnicy, oprócz udziału w zajęciach, będą zaangażowani w prowadzenie relacji z udziału w Szkole Letniej na portalach społecznościowych, także w języku angielskim.

Poniżej przedstawiamy tematy, które zostaną zaprezentowane w ramach Szkoły:
• Współpraca międzynarodowa jako nowoczesne narzędzie rozwoju,
• Co można zyskać na współpracy międzynarodowej,
• Praca w instytucjach międzynarodowych,
• Co należy wiedzieć o polityce zagranicznej Polski,
• Metodologia projektowa,
• Doświadczenia projektów międzynarodowych,
• Program Erasmus+ oraz wolontariat europejski EVS,
• Źródła finansowania pomysłów dotyczących współpracy międzynarodowej,
• a także: spacer na toruńską Barbarkę, seans filmowy, mecz siatkówki i wizyty studyjne w podmiotach prowadzących współpracę międzynarodową.

Szkoła potrwa od 29 czerwca do 3 lipca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Udział w Szkole jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do Przysieka. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkole Letniej prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej (formularz ankiety dostępny w poniższym odnośniku) do dnia 9 czerwca br. Wybór uczestników zostanie przeprowadzony przez Komisję złożoną z pracowników RODM Toruń oraz Urzędu Marszałkowskiego. O wynikach rekrutacji zgłoszone osoby zostaną poinformowane do dnia 11 czerwca.

Szkoła Letnia została dofinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Nabór prowadzi oraz informacji organizacyjnych udziela Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu link do strony tutaj

Adres do ankiety: tutaj

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

grodek kamien_05_d kamien_06_d kamien_07_d szlak_04_d zapora_stare_koryto_d